Bibliografi:Aukra kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjerkeseth, Linda: Nabokommuner i farta, men er de oppmerksomme på dødvinkelen?. Bacheloroppgåve i jus og administrasjon, HiM, 2010.
 • Bjørke, Samson: Roktaforliset : redningsdåden på Hustadvika : mannsmot og offervilje. Utg. Fjord forlag. 1988. 200 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bygdeboka. Utg. Møre forlag. 1983-84
  • Bind 1. Kristian Opstad, Ivar Sundsbø: Aukra, Midsund og Sandøy. Delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk til 1838. Frå skulesoga ved Ivar Sundsbø. 1983. 476 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2. Kristian Opstad, Ivar Sundsbø: Aukra, Midsund og Sandøy etter 1838. Frå skulesoga ved Ivar Sundsbø. 1984. 443 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dick, Chr.: Afskedsprædiken i Akerø Kirke paa 3die Søndag efter Paaske 1871 ; Tale i anledning af, at 16 Mennesker omkom paa Havet 8de Marts 1871, holdt i Akerø Kirke Skjertorsdag 1871. Utg. Aukra prenteverk. 1968. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drejer, Berit og Bjørn Ringstad: Aukra hval A/S - det første industrieventyret på Nyhamna. Utg. Morild. 2006. 312 s. ISBN 9788230308288;ISBN 8230308284.
 • Drejer, Berit: Kvalstasjonen på Nyhamna : undervisningshefte om kval og kvalfangst. Utg. Møre og Romsdal fylke, Kulturavdelinga. 2006. 95 s. ISBN 8299416264. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eikrem, Ivar: Miljø og busetnad på grd. nr. 11 i Aukra miljø og busetnad på grd. nr. 11 i Aukra. Utg. 1981. 56 s.
 • Hals, Einar: Slektshefte: Etterkomarane etter Anna og Halvor Magerø, 1998
 • Huse, Knut: Den tapte krig : møringar i strid på land og sjø 1940-45. Utg. Møre forlag. 1985. 262 s. ISBN 8290454090.
 • Jasinski, Marek E. og Fredrik Søreide: The deepest dig : Ormen Lange Marine Archaeology Project 2003-2005 : report and catalogue. Utg. Fagbokforlaget. 2016. 183 s. ISBN 978-82-450-1920-9-
 • Nerbø, Stine: En kystkommune under krigen. Nord-Aukra 1940-1945. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Nyhamna gjennom 12000 år : fra jegersamfunn til gassleverandør. Red. Bjørn Ringstad ofl. Utg. Moril. 2007. 464 s. ISBN 9788299761703. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oppfølgende grunnlagsundersøkelse ved Nyhamna i forbindelse med ilandføring av gass fra Ormen Lange i 2007. Red. Erling Heggøy ofl. Utg. SAM-Unifob, Seksjon for anvendt miljøforskning - marin. 2007. 116 s.
 • Ormen Lange : pipelines and shipwrecks. Red. Petter Bryn ofl. Utg. Universitetsforlaget. 2007. 174 s. ISBN 9788215011318.
 • Ormen Lange Nyhamna : NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser. Red. Hein Bjartmann Bjerck ofl. Utg. Tapir. 2008. 659 s. ISBN 9788251923354.
 • Pettersen, Kristian, Rolf Scheen: Fortsatt utgraving, 1975 og 1976, på gravfeltet ved Ingridsteinen, Løvik, Aukra, Møre og Romsdal. 1977. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rapport om fiskeværet Håholmen. Utg. Møre og Romsdal Fylkeskonservatoren ; Møre og Romsdal Kulturavdelinga. 1984. 102 s.
 • Ringstrøm, Bjørn: Nyhamna gjennom 12000 år. Fra jegersamfunn til gassleverandør. 2007. 464 s. ISBN 978-82-997617-0-3
 • Sanden, Jarle: Ro fram - la gå not. En undersøkelse av landnotbruk og landnotfiske på Gossen i Møre og Romsdal 1900-1950. Magistergradsavhandling i etnologi, Oslo 1979. Ny utg. Aukra sogenemnd. 1981. 289 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxlund, H.: De gaadefulde myrpæle : meddelelser om fund gjorte i Akerø i Ytre Romsdalen 1906-07. Trondhjem. 1907. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strand, Rolf: Aukra og Molde i 1865. En undersøkelse med vekt på tjenestejentenes rekruttering og sosial/geografisk mobilitet. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Verdal, Aake O.: Fleire glitt og skimt, Rune Forlag, Trondheim 1972
 • Vestad, Leif Bjørn: Ord og uttrykk frå ytre Romsdal. Utg. Skrift og tale. 2009. 229 s. ISBN 978-82-92954-09-6. Merknad: Aukra, Fræna, Midsund, Sandøy.
 • Åstveit, Leif Inge: Arkeologisk registrering på Gossen/Nyhamna, Aukra kommune : Ormen Lange-prosjektet. Utg. Møre og Romsdal fylke, Kulturavdelinga. 2005. 244 s. ISBN 8299416248. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1871 Fra: Ole Olsen Roaldseth, Aukra, Møre og Romsdal Til: Tølløv Christensen, USA Eier: , Publisert i: Aukra gjennom tidene, 1992
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Nærmiljø, skipsforlis, begravelse, orkan, Årsvekst og avling, onnearbeid, husdyr, Religiøsitet, prost, auksjon,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kyrkjeinspeksjon (1808 AUKRA)
Kyrkjebygging på Aukra 1648. I: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1958. S. 22-27. Red. Berge Øverland. Merknad: Aukra hovudkyrkje 1649.
 • Norgesbrev (1809 AUKRA)
Eit amerikabrev anno 1871. Utg. Aukra sogenemnd. I: Aukra gjennom tidene. Lokalhistorisk skrift. 1992. S. 61-63. Red. Johan Julnes. Merknad: Avsendar: Ole Olsen Roaldseth.
 • Skattemanntal - folkeskatt 1681 (1810 AUKRA)
Folkeskatten 1681 for Aukra, Vågøy og Hustad. I: Årsskrift. Romsdal sogelag 1956. S. 29-36. Red. Herlof Gr 252ner.
 • Supplikk (1811 AUKRA)
Då Buaværingane klaga til kongen. I: Årsskrift. Romsdal sogelag. 1972. S. 24-25. Red. Ola Inderhaug. Merknad: Klage over at presten krev tiende av brygdefiske. Frå 1805