Bibliografi:Hustadvika kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Eide på Nordmøre

Seglskip på Hustadvika utafor Stemshesten. Bilete frå boka Nordiska taflor (1868).
Steinstøtte på Bud i 1950-åra.
Reitan mølle ved Farstad. Bilete frå boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
 • Eide-minne. Utg. Eide bygdeboknemnd. 1976-. ISSN 0803-0898.
 • Gjendem, Ola: Atlanterhavsvegen. Utg. Verdiskapingspiloten Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansand, Kulturavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønhovde, LarsOg bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa . Utg. Møreforsking Molde. Molde. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øien, Ingvar Magne: Stedsnavn i Eide. Ei gransking av navnetilfanget i deler av Eide kommune på Nordmøre. Hovedoppgave. Trondheim 1982. Fag: Nordisk

Øverland, Per: The Sorset familytree : slekten fra Sorset i Eide på Nordmøre : Beret Anna og Knut O. Sorset og deres efterslekt i Norge og i USA. Utg. P. Øverland. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Fræna

 • Aarønæs, Lars: Bygdanyttboka : slik var Fræna = stories from Fræna. Utg. Komma.no. 2019. 191 s. ISBN 9788292218167.
 • Barstad, Johan: Evaluering av ungdomsprosjektet i Fræna : januar 1992 til desember 1993. Utg. Høgskulen i Volda. Volda. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Binns, Kari Støren: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Fræna kommune, Møre og Romsdal 2000. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerkeseth, Linda: Nabokommuner i farta, men er de oppmerksomme på dødvinkelen?. Bachelorgrad - HiM, 2010 - Studium: Bachelor i jus og administrasjon. Kommune: Aukra og Fræna.
 • Bjørnsund : historisk bakgrunn : reguleringsplan : antikvariske retningsliner. Utg. Kulturavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørke, Samson: Roktaforliset : redningsdåden på Hustadvika : mannsmot og offervilje. Utg. Fjord-forlag. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breivik-slekt etter 1880. Utg. 1975. 15 bl.
 • Bud kyrkje 300 år : 1717-2017. Utg. Bud sokneråd. 2017. 261 s.
 • Dahl, Olav: Slekta, garden og grenda i farne år : livet i Pegarden og Nerheimsgrenda i Tresfjord 1801-1932. Utg. [O. Dahl]. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dammann, Åse: Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Fræna kommune, Møre og Romsdal fylke 2010. 3. omdrev. Utg. NIKU. 2011. ISBN 9788281011021. Merknad: NIKU-rapport nr 52.
 • Farstad, Georg: Målet i Hustad herred (Ytre Romsdal) : kort oversikt over lydsystemet. Hovedoppgave. Oslo 1939 Fag: Norsk
 • Festskrift for Bud prestegjeld i anledning Hustad kirkes 100-års jubileum. Red. Helge Ingemann Haugsgjerd ofl. Utg. Fræna kommune. 1974. 52 s.
 • Flatholm, Inger Marie Hol ofl. (red.): Sande skule 1870-1966. Utg. I.M. Hol Flatholm, S. Misund, G. Hol Kvalsnes. 2006. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flore, Berit Jorid: Garddeling, jordskifte og kulturlandskap : ein historisk studie av garden Ukkelberg = Subdivision of farmland, land consolidation and cultivated land : a historical study of the "Ukkelberg" farm. Hovedoppgave i Planfag - Norges landbrukshøgskole, 1998.
 • Frænaidretten : rapport fra forsøkskurset Idrett i kommunen, Fræna kommune, Møre og Romsdal, 19.-22. juni 1978. Utg. Norges idrettsforbund. 1978. 96 s.
 • Frå ætt til ætt : jubileumsskrift for Fræna prestegjeld til 100-års-jubileet for Myrbostad kyrkje. Utg. Sokneråda i Indre og Ytre Fræna sokn. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hals, Einar: Slektshefte: Etterkomarane etter Anna og Halvor Magerø, 1998
 • Hammersvik, Sylvia: Ei framstelling av fraflyttinga fra fiskeværet Bjørnsund. Hovedoppgave - Sosialskolen (Trondheim), 1972.
 • Hammerøy, Laila og Arve: "Til ein varde –eit seglmerke for folket" : Nordre Bjørnsund bedehuskapell 100 år. Utg. 2007. 52 s.
 • Helseth, Anne Holen: Kjøle godt : en smak fra Fræna og omegn. Utg. Helseth bok og media. 2017. 256 s. ISBN 978-82-690938-0-3.
 • Holen, Knut Anton: Slekten Holen (Fræna) : og med den innblandede slekter og slektsforhold. Utg. Mindor Bolsø. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hustad kirke 125 år. Utg. Hustad menighetsråd. 2000. 193 s.
 • Jacobsen, Petter Tønder og Mona Nielsen: Rapport : planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken : gasskraftverk og anlegg for metanolproduksjon : alternativene Storvik og Tjeldbergodden : konsekvensanalyse for kulturminner fra nyere tid. Utg. Møre og Romsdal fylkeskommune. 1990. 25 bl.
 • Kjell Steinsvik : 18/12 1903-12/2 1977 : marmormannen : utgitt i anledning 100 års markeringen for hans fødsel. Red. Per Gunnar Jonson ofl. Utg. Stiftelsen Modums Blaafarveværk. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvalevåg, Annbjørg: Utfylling og eiendomsforhold i sjø : en studie fra Fræna kommune = Development and tenure structure in shallow coastal waters. Mastergradsoppgave i Eiendomsfag - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2010.
 • Kvalsnes, Albert: Kvalsnes, gnr.30 i Fræna, bnr.1,2 og 3. Utg. A. Kvalsnes. 1977. 69 s.
 • Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna. Red. Ragnhild Skogheim ofl. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2009. 36 s. ISBN 9788270717866.
 • Magerøy, Arne M. H.: "Riddarsalen" : ein studie over soga åt den gamle gildeskålen i Bu. Utg. Romsdal lærarlag. 1955. 81 s.
 • Magerøy, Nils H.: Riksmøtet og "Riddarsalen" i Bud. Utg. Romsdal sogelag. 1988. Merknad: Denne boka er samansett av tre tidligare hefte: Riksmøtet i Bud : eit minneskrift 1533-1933. "Riddarsalen" : ein studie over soga åt den gamle gildeskålen i Bu / Arne M. H. Magerøy. "Riddarsalen" : den gamle gildeskålen i Bud. 2. delen, den bygningshistoriske / Nils M. H. Magerøy
 • Nerland NilS: Bud samyrkelag 1947-1977 : 30 år i forbrukernes tjeneste. uTG. Bud samyrkelag. 1977. 6 bl.
 • Opstad, Kristian: Bygdeboka : 1 : Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. Utg. Møre forlag. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opstad, Kristian: Elnesvågen interkommunale realskule 1954-1970. Utg. 1980? 52 s.
 • Orvik, Ove: Frænsk ordbok. Utg. O. Orvik. 1989. 40 s.
 • Parelius, Nils: Gravhauger i Fræna prestegjeld : registrert i 1963 ; med et bidrag av Otto R. Gryner: Gravrøysene på Hamnes. Utg. E.K. Hansen. 1963. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Parelius, Nils: Oldtidsminner i Fræna prestegjeld : nye registreringer 1966 og 1967. Utg. Romsdal kulturvern. 1967. 19 s.
 • Pettersen, Kristian: Arkeologiske undersøkelser 1987 i forbindelse med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Storvik. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Kristian: Arkeologiske undersøkelser 1987 i forbindelse med planlagt ilandføring av olje fra Haltenbanken. Alternativ: Vågøy. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Riksmøtet i Bud : eit minneskrift : 1533-1933. Utg. 1933. 56 s.
 • Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Fræna kommune, Møre og Romsdal, 2006. Utg. NIKU. 2007. 24 s.
 • Tangen, Ståle: Om etablering av industri i Harøysund i Fræna kommune : en utredning av konsekvenser for lokalsamfunn og kommune. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1979. 112 bl. ISBN 8290155409
 • Thingvold, Terje: Bjørnsund. Fra Ekspansjon til avfolking. Næringsliv i to fiskevær på Romsdalskysten 1870-1970. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1986. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Fræna
 • Valle, Synnøve: Byggeskikk i Fræna : Åndalsgarden frå 1864 til idag. Hovedoppgave i Landbruksteknikk - Norges landbrukshøgskole, 1984.
 • Vestad, Leif Bjørn: Ord og uttrykk frå ytre Romsdal. Utg. Skrift og tale. 2009. 229 s. ISBN 978-82-92954-09-6. Merknad: Aukra, Fræna, Midsund, Sandøy.
 • Vestad, Leif Bjørn: Stadnamn frå Bud i Romsdalen. Ei gransking av stadnamn frå Bud, Bergset og Gule. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen. 2002. 240 s.
 • Vågøy kyrkjestad 650 år. Utg. Vågøy sokneråd. 1985. 95 s.
 • Øverland, Per: Rødal-slekta : Siri Anna og Nikolai Rødal og deres efterslekt : fra gården Rødal i Fræna i Romsdal. Utg. P. Øverland. 1997. 46 bl. ISBN 8290936753.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Eide på Nordmøre

 • År: 19270721 Fra: Marie Halle (søster), Eide, Møre og Romsdal Til: Lars Halle, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: Kommunikasjon, båt, Årsvekst og avling, slåttonn, Familieforhold, Helse og sykdom, lungebetennelse, Kultur, elevstevne, Religiøsitet,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (1815 EIDE)
Amerikabrev fra 1904. Utg. Bygdeboknemnda i Eide. I: Eide-minne. 1984. S. 34-35. Merknad: Avsendar: Hans Wasgard.
 • Amerikabrev (1816 EIDE)
Amerikabrev til Nils E. Lyngstadaas. Utg. Bygdeboknemnda for Eide. I: Eide-minne. 1985. S. 29-31. Merknad: Avsendar: Sivert Andreas H. Dyrhaug 1902.
 • Diplom (1817 EIDE)
Gammalt skinnbrev frå 1343. Utg. Bygdeboknemnda i Eide. I: Eide-minne. 1985. S. 15-16. Merknad: På originalspråk og i omsetjing ved Hallvard Magerøy.

Eksterne lenker