Bibliografi:Nordmøre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Årsskrift for Nordmøre historielag. Utg. Nordmøre historielag. 1921-80. Merknad: Forts. som Årbok for Nordmøre. Register for 1921-1940 av Ivar Tollan og for 1946-1955 av Olaf Yderstad.
 • Breder, Ann-Berit Aarnes: Folkeeventyr fra Nordmøre. Fra Edvard Langsets innsamlinger. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Oslo 1985.
 • Helberg, Einar (foto): Historiske glimt fra kraftforsyningen på Nordmøre. Utg. Nordmøre energiverk. Kristiansund. 1994. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoem, Arne I.: Kristiansund og Nordmøre i gamle dager. Utg. Nordmøre museum. 1977. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Berg, Arne i Heimen, b. XVII, s. 798–799.
 • Hoem, Arne I.: Skipsbyggingens historie for Kristiansund og Nordmøre. Utg. Foreningen : i kommisjon hos Sverdrups bokhandel. 1982. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holsbøvåg, Kåre Magne: Nemningar for ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Hovudoppgåve i nordisk, Trondheim 1978.
 • Husby, Egil: Kristiansund og Nordmøre turistforening 1888-1988 : 100 år i fjellet. Utg. Turistforeningen. 1988. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langset, Edvard: Segner, gåter, folketru frå Nordmør. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 61. 1948. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 83–84.
 • Nordmøre museums skrifter. Utg. Nordmøre museum. 1994-
  • Nr 1: Svendsen, Sverre Johan: Bøkkerhandverket i Kristiansund 1865-1940. 1994. 244 s. ISBN 82-990789-1-1.
  • Nr 2: Mehlum, Marit Holme: Seterbruket på Nordmøre. En studie av seterbruksformer i ytre og midtre strøk. 2000. 200 s. ISBN 82-990789-3-8.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (1784 NORDMØRE)
Valmenner frå Nordmøre i 1814. Valmanssmøte i Molde og adressene frå Nordmøre til prins Christian Fredrik. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1977. S. 22-33. Red. Sivert Todal.
 • Diplom (1785 NORDMØRE)
Et makeskifte fra 1554. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1929. S. 13-15. Merknad: Jodegods tilhøyrande Aspeætta.
 • Kommisjonsdom (1786 NORDMØRE)
Domsavsigelser over Baltzer karde. No. 20. Dommers Affsegter och Besluttningger paa de Suplicatzer offuer Baldzer Karde Fougitt paa Nordmør … Anno 1632. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1938. S. 15-32. Merknad: Avskrift av “Indlæg til Norske Missiver 1633, 14. Marts”.
 • Kongebrev – løyve ; eigedomsdokument – forpakting (1787 NORDMØRE)
Rasmus Jakobson Teilgård. Del II. I: Aarsskrift for Nordmør historielag. 1922. S. 3-47. Red. Anders Todal. Merknad: Kongebrev 1742 (stadfesta 1747), forpaktingsbrev 1734.
 • Matrikkel 1661 (Landkommisjonen) (1788 NORDMØRE)
Jordebok for Nordmøre futedøme. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 28). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 4. 1971. 201 s. Red. Halvard Bjørkvik.
 • Militærrulle (1789 NORDMØRE)
Da svenskene var herrefolket på Nordmøre for 300 år siden. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1961-65. S. 11-20. Red. Olaf Yderstad. Merknad: Utskrivne soldatar på Nordmøre juli-august 1658.
 • Skattemanntal- sagskatt 1657-58 (1790 NORDMØRE)
Litt om sagbruksdriften på Nordmør i 1600-talet. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1932. S. 80-90. Red. Trygve Width.
 • Tingsvitne ; vitnebrev ; eigedomsdokument – skøyte (1791 NORDMØRE)
Gamle breve. I: Aarsskrift for Nordmør historielag. 1927. S. 53-59. Red. Olaf Yderstad. Merknad: 5 brev 1597-1657.
 • Visitasmelding (1792 NORDMØRE)
Biskop Eyler Hagerups innberetning om sine visitasreiser paa Nordmør og i Romsdalen 1739. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1939. S. 35-41. Red. Anders Nilssen.

Aviser

Eksterne lenker