Bibliografi:Sunndal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Eide · Fræna · Giske · Gjemnes · Halsa Oslo byleksikon 1938.JPG
Haram · Hareid · Herøy · Kristiansund · Midsund · Molde · Nesset · Norddal · Rauma
Sande · Sandøy · Skodje · Smøla · Stordal · Stranda · Sula · Sunndal
Surnadal · Sykkylven · Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørskog · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Jenstad, Tor Erik: Sunndalsord. Utg. Tapir. 2007. 334 s. ISBN 9788251921503.
 • Sunndalsboka. Utg. Sunndal kommune. 1965-84
  • B.1. Seljedal, Ivar: 1965. 399 s.
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen, b. XIII, s. 467–469.
  • B.2. Seljedal, Ivar: 1966. 402 s.
  • Melding: Hallan, Nils i Heimen, b. XIII, s. 576–577.
  • B.3. Seljedal, Ivar: 1967. 400 s.
  • B.4. Seljedal, Ivar: 1967. 395 s.
  • B.5. Seljedal, Ivar: 1968. 375 s.
  • B.6. Sande, Jostein: Tid som var. Bygdahistoria fram til 1840. 1981. 397 s.
  • Melding: Berg, Gudmund Frode i Heimen, b. XIX, s. 203–205.
  • B.7. Sande, Jostein: Tid i endring. Bygdahistoria frå 1840-1920. 1984. 424 s.
  • Melding: Haugland, Kjell i Heimen, b. XXII, s. 165–166.
  • B.8. Sande, Jostein: Tidsskifte. Bygdahistoria frå 1920 til 1980. 1999. ISBN 82-990812-5-4. 491 s.
 • Sæther, Knut: Meir om befolkninga i Sunndal på 1800-talet. Eit supplement til Sunndalsboka bind 1-5. Utg. Knut Sæther. 2006. 572 s. ISBN 82-303-0587-0.

Bygdebøker under arbeid

 • Sunndal: Historiker og journalist Arne Ulvund er i 2002 engasjert i et halvt år for å gjennomføre forprosjektet "Menneskene på Sunndalsøra", bosettings- og slektshistorie for tettstedet Sunndalsøra. Kilde: Kommuneundersøkinga 2002


Hovedoppgaver 1907-

 • Flatebø, Einar: A/S Årdal og Sunndal Verk. Den politiske striden om statens utbygging av aluminiumsindustrien 1945-1954. Bergen 1973 Fag: Historie
 • Frøysadal, Øystein: Stadnamn frå Romfo sokn. (Sunndalen) Oslo 1947 Fag: Norsk
 • Gulla, Ola Gustav: Om naboskap. En empirisk undersøkelse av lokale sosiale nettverk i storby og småby. (Sunndal og Trondheim.) Trondheim 1985 Fag: Sosiologi
 • Hals, Odin: Frå bondebygd til industrisamfunn. Stridsspørsmål og motsetninger i Sunndal 1947-71. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Jenstad, Tor Erik: Sunndalsmålet. Bygde- og sentrumsmål. Med hovedvekt på lyd og formverk. Trondheim 1982 Fag: Nordisk
 • Johansen, Odd Ivar: Vegetasjonsutvikling og innlandsisens avsmelting langs aksen Frei-Sunndalen. Universitetet i Oslo 1983. Fag: Naturgeografi. Kommune: Frei [Merknad: Sunndal: se også Frei]
 • Levin, Morten: Fagforeningers handlingsressurser. En studie av grunnlaget for lokale fagforeningers arbeid med å påvirke utformingen av ny teknikk. (Bl.a. om fagforeninga på Sunndalsøra.) Trondheim 1981 Fag: Sosiologi
 • Lien, Borghild: Lokalbibliografi for Sunndal kommune. HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1998. Kommune: Sunndal
 • Meisfjord, Alf M.: De økonomiske virkningene for jordbrukere i Sunndalen av den omlegging til andre driftsformer som har funnet sted etter starten av aluminiumsverket i 1954. NLH 1972 Fag: NLH
 • Meland, Reidar: A/S Årdal og Sunndal Verk - fra uavhengighet til avhengighet. En analyse av relasjoner mellom Verket og elementer i omgivelsene, fra etableringen i 1946 til aksjetransaksjonen med Alcan Aluminium Ltd. i 1966. Oslo 1975 Fag: Statsvitenskap
 • Rønning, Jens Kåre: Etableringen av Sunndal Verk. En studie av norsk finansdiplomati 1948-1951. NTNU 1998. Fag: Historie. Kommune: Sunndal
 • Sunde, Sverre N.: Etableringen av Sunndal Verk. Økonomiske virkninger av bedriften for landet, kommunen og distriktet i årene 1950 til 1970. NHH 1978 Fag: Økonomisk historie
 • Sæther, Knut: Befolkningsforhold i Sunndal 1801-1865. Universitetet i Trondheim 1995. Fag: Historie. Kommune: Sunndal
 • Torske, Jarl Erik: Kommunereguleringer i Sunndalsområdet. Trondheim 1976 Fag: Historie
 • Walsø, Birgit: Innføring av 9-årig skole i Sunndal (1959-1964). Universitetet i Trondheim 1991. Fag: Pedagogikk. Kommune: Sunndal
 • Wennevold, Steinar: Bosetningsendringer i Sunndal og Surnadal 1946-1970. Bergen 1974 Fag: Geografi

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18960224 Fra: Ole Chr. Jordahl (bror), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Norway Lake, Minnesota, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Alderdom, Amerikanske forhold, Religiøsitet, skoleeksamen, lærerinne, skolepenger,priser, lønn, skatt, Emigrasjon, teknisk skole, eksamenskarakter, prest,sjømannsmisjon, ungdomslag, giftermål, gardssalg, fødsel, Kultur
 • År: 19010304 Fra: Peder N. Grytnæs (svoger), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: kår, Alderdom, lønn, tjeneste, Arbeidsliv, herredsstyre, Politikk, Emigrasjon, Helse og sykdom, amerikareise, brevskriving, byreise, tobakk, sakfører, kårkontrakt,
 • År: 19030222 Fra: P. Grytnæs, Sunndal, Møre og Romsdal Til: Søsken, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, Religiøsitet, amerikabillett, fotografi, tømmersalg, kår, hjemvendte emigranter, jernbane, telefon, damskipsselskap, storm, fiskere, lønn, Alderdom, hest, torv, tjeneste, Værforhold, gardsarbeid, savn,
 • År: 190509 Fra: Bridt (søster) , Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsfall, Religiøsitet, Helg og høytid, konfirmasjon,
 • År: 19050925 Fra: P. Grytnæs (svoger), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, dødsfall, Emigrasjon, bryllup, skolegang, Familieforhold, amerikareise, dampskip, Alderdom, tobakk, ordspråk, byreise, Værforhold, håndverk, hjemvendte emigranter, barneoppdragelse, konfirmasjon, avis,
 • År: 19070929 Fra: Brit og P. Grytnæs (søster og svoger), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: pengegave, brevskriving, amerikareise, Emigrasjon, boforhold, Værforhold, priser, korn, dyrtid, Økonomiske kår, tjenestejente, arving, biskop, forlovelse, Nærmiljø, Alderdom, Religiøsitet, ekteskap,
 • År: 19251210 Fra: Johan L. Sjølseth (venn), Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Ridgeway, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Alderdom, Emigrasjon, hjemvendt emigrant, Amerikanske forhold, Sosiale kår, Religiøsitet, slagtilfelle, Værforhold, syttende mai, julehefte, dødsfall, Politikk, prest, gudstjeneste, liberal teologi, Helse og sykdom, boforhold, Arbeidsliv. Fulltekstversjon av brev nr. 1019
 • År: 19360315 Fra: Brit Grytnes (søster), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, avis, fødselsdag, influensa, Amerikanske forhold, Værforhold, dødsfall, epidemi, lungebetennelse, Økonomiske kår, skolestenging, kirkemøte, Alderdom, gravsted, fotografi, Kultur,
 • År: 19361129 Fra: Ola L. Lien (fetter), Sunndal, Møre og Romsdal Til: Daniel C. Jordahl, Decorah, Iowa, USA Eier: Andreas Jordahl Rhude, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: musikkorps, Emigrasjon, Helse og sykdom, Politikk, sykepleier, handelslag, sparebank, Økonomiske kår, Næringsliv, el.verk, Kommunikasjon, vegbygging, nasjonalarv, Familieforhold, gamleheim, forliksråd, reveoppdretter, dødsulykke, herredsstyre. Fulltekstversjon av brev nr. 1027

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannskontrakt (1928 SUNNDAL)
Røykovnstua på Nordmøre. Utg. Nordmøre historielag, Nordmøre museum. I: Årbok for Nordmøre. 1982. S. 89-114. Red. Karl Ragnar Gjertsen. Merknad: Almskår under Flå 1863.

Aviser

 • Driva på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek