Universitetsforlaget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Universitetsforlaget er et forlag som gir ut faglitteratur og tidsskrifter. Det ble etablert i 1950 under navnet Akademisk Forlag, og skifta navn til Universitetsforlaget i 1956. I 1999 ble forlaget kjøpt opp at Aschehoug forlag og Gyldendal forlag, og teknisk sett opphørte forlaget på det tidspunkt. Det ble så gjenoppretta i 2000 som heleid datterselskap under Aschehoug. Vi velger her å behandle forlagets historie under ett.

Forlaget ble grunnlagt av Tønnes Andenæs, som var leder fram til sin død i 1975. Det ble omgjort til et aksjeselskap i 1984, med universiteter, høgskoler og studentsamskipnadene i Trondheim og Oslo som eiere. I 1988 kom så Aschehoug og Gyldendal inn på eiersida, med 25 % eierandel hver. Studentsamskipnaden i Trondheim ble da største aksjonær med omkring 1/3 av aksjene.

Universitetsforlaget sto sterkt sørlig innen tidsskriftvirksomheten, og gjennom oppkjøp av svenske Almquist & Wiksell i 1991 ble det også en internasjonal aktør. Den engelskspråklige porteføljen er utgitt under navnet Scandinavian University Press.

Da Aschehoug og Gyldendal tok over alle aksjer i 1999 la de ned forlaget for så å starte det opp på nytt igjen under samme navn gjennom en fusjon med fagbokforlaget TANO. Deler av forlaget ble solgt ut, med følgende fordeling:

  • Aschehoug fikk retten til forlagsnavnet, samt at de overtok de norskspråklige tidsskriftene og bokporteføljen innen jus, humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Gyldendal overtok bokporteføljen innen helse- og sosialfag, økonomi og administrasjon samt skolebøker for videregående skole. De overtok også forlagets aksjer i Kommuneforlaget. Delen som ble overtatt av Gyldendal ble fusjonert med Ad notam forlag til Gyldendal Akademisk.
  • Damm forlag overtok skolebøkene for grunnskolen.
  • Økonomiforlaget ble solgt til Fagbokforlaget.
  • De internasjonale tidsskriftene ble solgt til Taylor & Francis International.

Litteratur og kilder