Bibliografi:Tingvoll kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Venås i 1935.
Rotås i 1935.
 • Alterskjær, Kurt, Kristian Pettersen: Utgravning av steinalderlokalitet på Ulset, Tingvoll, Møre og Romsdal. 1976. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøe, Bernt: En brav og berømmelig Mand : tingvollpresten Hans Nielsen Tausan 1626 - 1697. Utg. Abrakadabra. 2004. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grytli, Eir: Drøppingtunet i Tingvoll sentrum : et bygdehistorisk kulturmiljø : bygningshistorisk dokumentasjon, kulturminnefaglig verdivurdering, drøfting av ny bruk. Utg. SINTEF, Bygg og miljø, Arkitektur og byggteknikk. 2002. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hareide, Reidar: Personnamn i Tingvoll frå seinmellomalderen til vår tid. Hovudoppgåve i nordisk, Trondheim 1977.
 • Helga Gunnarsdottir: Senglasial og tidlig postglasial pollenstratigrafi og vegetasjonsutvikling på Tingvollhalvøya, Møre og Romsdal. Hovudoppgåve i naturgeografi, Universitetet i Oslo 1987.
 • Holvik, Reidar Martin: Eiendomsgrenser i sjøen Tingvoll. En vurdering av forholdet mellom rettsreglene og lokal sedvane omkring eiendomsgrenser i sjøen og grunneiernes rettigheter i strandsonen, basert på en undersøkelse av et område i Tingvoll kommune sommeren 1983. Hovudoppgåve i jordskifte, NLH 1984.
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1981.
 • Indergaard, Oskar: Kommunalt selvstyre i Tingvoll 1837-1850. Hovudoppgåve i historie, Trondheim 1969.
 • Olden, Janne Iren (red.): Om bamsa, plyta og skitguta : festskrift i anledning Gyl idrettslags 90-års jubileum. Utg. Janne Olden. 2006. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandberg, Bjørn: "Fossummesteren" : fra jernverk til kirkerom : idé og form hos en norsk billedskaper før barokken. Utg. Næs jernverksmuseum. 1998. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spurkland, Terje, Morten Stige (red.): Tingvoll kyrkje : gåta Gunnar gjorde. Utg. Tapir akademisk forl.. 2006. 333 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørheim, Rasmus: Bergem skofabrikk : Torjulvågen : 1931-1982 : og litt om skor attover i tida. Utg. [Rasmus Sørheim?]. 2009. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utne, Olve: Nokre aspekt ved transkripsjonsmåte og tonalitet i eit folkemusikalsk materiale frå Nordmøre. Hovudoppgåve i musikkvitenskap, Oslo 1996.
 • Vigerust, Tore Hermundsson (red.): Aspa-seminaret : Sandvika 25. oktober 1996, Kristiansund 6.-7. september 1997. Utg. Kane.benkestokk.teiste forl.. 1997. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19250306 Fra: Gurå Meisingset (moster), Tingvoll, Møre og Romsdal Til: Ole Grendahl, Chicago, Illinois, USA Eier: Erna Lamvik, 6639 Torvikbukt
Stikkord: Religiøsitet, Emigrasjon, norgesbesøk, Familieforhold, Kultur, skolegang, Alderdom,Helse og sykdom, lungebetennelse


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument (1934 TINGVOLL)
To gamle brev vedrørende Aspeætten. I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1930. S. 101-102. Merknad: Begge frå 1577.
 • Eigedomsdokument - bygsel (1935 TINGVOLL)
Litt um Straumsgarden (Kanestrøm) og eigarane av denne garden. I: Aarsskrift for Nordmør historielag. 1925. S. 8-26. Red. Edv. Vatn. Merknad: Frå 1741.
 • Eigedomsdokument - utskifting (1936 TINGVOLL)
Spredt historikk. En frivillig utskifting av skog og mark på gården Ulset i 1794. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1956-59. S. 174-181. Red. Olaf Yderstad.
 • Kyrkjerekneskap (1937 TINGVOLL)
Tingvoll-kyrkja 1708. Or "kyrkjestolen". I: Årsskrift for Nordmør historielag. 1930. S. 53-56.
 • Manntal 1664-66 (1938 TINGVOLL)
Mandtallet for Tingvoll prestegjeld 1664. I: Aarsskrift for Nordmør historielag. 1927. S. 7-29. Red. Trygve Width.
 • Skifte ; eigedomsdokument - skøyte (1939 TINGVOLL)
Spredt historikk. To skinnbrev på Einset, Straumsnes fra 1600-årene. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1956-59. S. 92-98. Red. Olaf Yderstad. Merknad: Skiftebrev 1634, skøyte 1652.
 • Søknad - sagbruk ; kongeskøyte (1940 TINGVOLL)
Rimstadelva i Tingvoll og virksomheten den har skapt. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1980. S. 33-66. Red. Ingunn Bergheim. Merknad: Søknad 1817, kongeskøyte 1835.
 • Tingsvitne (1941 TINGVOLL)
Ouden Oudenson i Aspen - har han levd - Erkebiskop Gaute Ivarson - var han likevel son til Ivar Trondson i Aspen - I: Årbok for Nordmøre. 1988. S. 71-76. Red. Finn Oldervik. Merknad: Frå 1587.

Aviser

 • Driva på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek