Bibliografi:Volda kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Fjord · Giske · Gjemnes Oslo byleksikon 1938.JPG
Hareid · Herøy · Hustadvika · Kristiansund · Molde · Rauma
Sande · Smøla · Stranda · Sula · Sunndal · Surnadal · Sykkylven
Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørsta
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

 • Kalvatn, Erik S.: Kalvatnboka : minne og tradisjon frå Volda og Hornindalen. Utg. Sivert E. Kalvatn. 1982. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Hornindal

Hornindalsrokken i 1880-åra.
Foto: Axel Lindahl.
Lien i Hornindal i 1941.
Foto: Halvor Vreim.
Kirkhorn skule i Kirkhorn krins.
Foto: Åsmund Espe.
 • Aaland, Jacob: Nordfjord fraa gamle dagar til no : [Del] 2 1 : Dei einskilde bygder Eid - Hornindalen. 1909. 592 s.
 • Aaland, Jacob: Nordre Bergenhus amt : Nordfjordeids og Hornindals herreder : H. 1. Utg. Aktieforlaget Johannes Hanche. 1918. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hatlelid, Ståle: Sentrumsutvikling i Hornindal med utgangspunkt i omlegging av riksveg 60. Hovedoppgave. NLH 1977 Fag: NLH
 • Haugen, Kåre R.: Minneboka frå Honndalen : fotografi frå Kristianna Kongsvik : konfirmantar i Honndalen 1930-2017. Utg. Hornindal historielag. 2017. 242 s. ISBN 978-82-303-3679-3.
 • Haugen, Pål: Det kommunale sjølvstyre i Hornindal til hundreårsskiftet, serleg frå 1867 då Hornindal vart eige herad. Hovedoppgave. Oslo 1943 Fag: Historie
 • Heggen, Kåre: Skule- og lokalsamfunnsutvikling : ei studie av skule i relasjon til andre aktivitetar og tenester i lokalsamfunnet. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1974. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lødøen, O.I.K.: «Et offeralter ("horg") fra den hedenske tid (?)». I: Heimen, b. I, s. 72–73.
 • Melheim, Rolf: Gamle Eid og Hornindal. Utg. Selja forlag. 2016. 288 s. ISBN 978-82-8240-101-2.
 • Os, Edvard og Jacob Aaland: Eid og Hornindal. 1953. 595 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. X, s. 284–286.
 • Rognes, Jørgen: Aust - vest, heime best : historier. Utg. J. Rognes. 1990. 99 s.
 • Solheim, Roald Johannes: Husmannsskipnaden i Hornindal og Innvik. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Historie. Kommune: Stryn [Merknad: Hornindal: Se Stryn]
 • Stenseth, Hilde Gunn: Stølsbrukets kulturlandskap, vern og utvikling. Aktuelle sambruksmuligheter belyst gjennom studier av seterområder i Hornindal. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Planfag. Kommune: Hornindal
 • Svaar-Seljesæter, Knut og Paul O. Tomasgard: Hornindal : Nordfjord : ættelister for hver gård i bygden. 1966. 272 s.
 • Svaar-Seljesæter, Knut: Hornindal, Nordfjord : ættelister for kvar gard i bygda. Utg. Sparebanken Sogn og Fjordane. 1989. 421 s.
 • Tomasgard, Atle: Vår barndoms gard : guteliv i Hornindal i overgangstida i 1940- og 50-åra. Utg. Hornindal historielag. 2016. 192 s. ISBN 978-82-303-3418-8.
 • Tomasgard, Paul O.: Draumen om framtidslandet : utvandringa frå Hornindal til Amerika. Utg. Selja forlag. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tomasgard, Paul O.: Om plassefolket i Hornindal : "-i hans og hustruens levetid" : husmannslivet - strev og sut i nøysemd og armod. Utg. Hornindal historielag. 2015. 160 s. ISBN 978-82-303-3061-6.

Lokalhistorisk litteratur frå Volda

Ristetunet i 1947.
Foto: Halvor Vreim.
Bensinstasjonen på sentralplassen i Gatå i Volda sentrum i 1950-åra.
Volda sentrum i det 21. hundreåret.
Foto: Jan-Tore Egge.
Utsyn over Austefjorden og Snøhornet frå Middagshornet.
Foto: Oddvar Høydalsvik (2005).
Langedalsbrua på vegen frå Bjørkedalen i Volda til Haugen i Eid i Stad kommune.
Foto: Arnfinn Kjelland (2010).
«Den himmelske freds dass», utedoen på studentkollektivet Solbakken, Vikebygda, Volda.
Foto: Heidi Thöni Sletten (2006).

Bygdebøker

Skule- og skriftkulturhistorie

 • Aasen, Jorunn: Et 200-årsminne : mannen bak det første biblioteket på lan[d]sbygda. Utg. Setesdalsforlaget. 1997. 18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alme, Bjarte ofl. (red.): Mot alle vindar : mediefag i Volda 1971-96. Utg. Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. Volda. 1997. 153 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Apelseth, Arne , Atle Døssland: Hans Strøm (1726-1797) : eit utsnitt frå norsk opplysningstid : Hans Strøm-seminar, Høgskulen i Volda 8.9.1997. Utg. Høgskulen i Volda. 1999. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergem, Peder: Forkynning, fellesskap, forsking. Volda lærarskule 1895 - 1995. Utg. Høgskulen i Volda. 1995. 518 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergem, Peder: Henrik Kaarstad og Volda lærarskule : ein vestlandslærar og livsverket hans. Utg. Møreforsking Volda. Volda. 1998. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergem, Peder (red.): Tilsette ved Volda lærarskule 1895 - 1994. Tillegg til jubileumsboka, utg. Høgskulen i Volda, 1998. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Birkeland, Frode Følling, Peter Hallaråker (red.): Distriktshøgskulen i Volda 1970-1980 : høgare utdanning i ei bygd. Utg. høgskolen. 1981. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Birkeland, Narve F (red): Per J. Vassbotn (1889-1963). Lærar og kunstnar frå Vikebygda. 24 s. Aarflot Prenteverk 2001.
 • Døssland, Atle ofl. (red.): Frå Volda til verda : fjerne og nære kulturmøte : historiestudiet i Volda 40 år. Utg. Akademika. 2012. 380 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fet, Jostein: Eksetiana : Aarflots prenteverk 1809-1935 : bibliografi og kulturhistorie. Utg. Samlaget. 2006. 494 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fet, Jostein: Helsetkalenderen : skrivekunne i Volda på 1700-talet. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskule. 1993. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • HVO i ti år : tilbakeblikk og utfordringar : 1994/1995 - 2004/2005. Utg. Høgskulen i Volda. Volda. 2005. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hyvik, Jens Johan, Stephen J. Walton (red.): 'Der var ruskut å leggja utpå' : ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Utg. Novus. Oslo. 2013. 315 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høydal, Reidun: Norskdom og kristendom. Volda lærarskule 1895-1920. Kulturelle mønster i bakgrunn, elevrekruttering og skulemiljø. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Historie. Kommune: Volda
 • Høydal, Reidun: Periferiens nasjonsbyggjarar : vestlandslæraren og Volda lærarskule 1895-1920. Utg. Noregs forskingsråd. 1995. 402 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melle, Oddbjørn: Ein høgskule finn sitt distrikt : nasjon, region, institusjon : om bakgrunnen for høgskuleetablering i Møre og Romsdal: Volda og Molde. Utg. Avdeling for lærarutdanning, Høgskulen i Volda. 1999. 485 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygaard, Gunvor Andbo: Brevene hjem : slik var det da - på Volda lærarskule 1957-60. Utg. G.A. Nygaard. 2005. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Plan for Volda private millomskule og gymnasium : (Tidlegare Stabells millomskule i Volda) : 1913-1914. Utg. Gjærders bok- og notetrykkjeri. Volda. 1913. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reitan, Christine: Norgesnettet fra visjon til virke. En organisasjonsteoretisk analyse av den sentrale Norgesnettprosessen samt prosess, implementering og evaluering ved Høgskolen i Volda. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1994.
 • Sande, Øystein: Sivert Aarflot : folkeopplysningsmannen på Ekset. Utg. Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. 2009. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Volle, Johannes: I festleg lag : ei samling kåseri og prologar, knytt til Volda lærarhøgskule 1949-1986. Utg. [VLH]. Volda. 1991. 125 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ørstavik, Ragnar: Sivert Aarflot-museet : rettleiing for museumsvitjing, det me ser, kort biografi om Sivert Aarflot, dei som tok over. Utg. [Pedagogisk tenestesenter]. 1979. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Anna

 • Aarflot, Sivert: Runetrolldom og ringstav : frå etterleivde manuskript og prent. Volda. 1949. 102 s.
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 575–576.
 • Aarset, Terje: "Komposisjonar av S.H.Geitvik. 1884-1957. Ein bibliografi. Skrifter frå Kjeldearkivet MRDH Volda Nr.1. Egset Trykk 1984. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarviknes, Per: Frå eit langt liv : folkeminne, segn og soge : helsingsskrift. Utg. Volda bygdeboknemnd. 1975. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarviknes, Per: Ætt og minne. Gamal segn og soge II. 43 s. Aarflot Prenteverk 1943.
 • Bergem, Randi: Helse gjennom prosjekt. Helse og miljøprosjektet i Volda - eit forsøk med førebyggande helsearbeid. Hovedoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1993.
 • Bårdseth, Gro Anita: Depot som arkeologisk kjeldekategori. Ein analyse av depot og depotskikk frå mesolitikum til førromersk jernalder i Sande og Volda kommunar, Møre og Romsdal fylke. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1998.
 • Driveklepp, Jan: Industrianalyse Volda/Ørsta : tilstandsrapport 1976. Utg. Møre og Romsdal distriktshøgskole. 1978. 55 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engjaberg, Ivar: Jordbruket i eit utbyggingsområde. Disponering av jordbruksarealet under utbygginga i Volda. Hovedoppgave. NLH 1968.
 • Fløtre, Johannes: Kornet og kverna : bondens gull i tusen år lite akta i tida vår. Utg. [J. Fløtre]. 2003. 97 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folkestad, Ola: "Kristengardkronologien . Chronologie eller Tids=Regningen i en Summa af Aar, af Christen Arnesen Folkestad 1825". 48 s. Voss 2013.
 • "Gatå" Halkjelsgata framvekst og framtid. 94 s. Ørsta trykkeri 1980.
 • Gjersdal, Jakob: Heimbygda i min barndom : minne frå Austefjorden i 30-åra og under krigen. Utg. Austefjord museum. 2003. 197 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halkjelsvik, Kolbein: "Halkjelsvik-gardane 1792-1992". 19 s. Volda 1992.
 • Holsvik, Ivar: "Holsvik-slekta 1612(1603)-1959. Slekt og minner av prost Ivar Holsvik". 81 s. Redigert av Halldor Holsvik. 1994.
 • Hustad, Jon: Krafttaket på Bjørke : utbygginga av Tyssefossen og hentinga av vatn til Tussa kraftstasjon : 1957-1966. Utg. Tussa energi. 2020.
 • Høidal, Eldar: Omkring skilnader i fagforeningsaktivitet mellom tre Sunnmørskommunar: Ålesund, Sykkylven og Volda, frå 1920 til 1940. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Kihle, Knut: "DIKT" av Kommandersersjant Knut Kihle. Volda 1939. Aarflot Prenteverk. 20 s.
 • Kornberg, Lars, Sylvi Maria Kornberg: Hilsen fra Volden : ei bildebok frå gamle Volda. Utg. Lars Kornberg. 2001. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kriken, Olav: "Volda kommunale Elverk 50 år". 63 s. Volda Trykkeri 1968.
 • Lied, Randi ofl.: Volda røde kors besøksteneste (pasientvener) : 40 år : 24.04.1963-24.04.2003. Utg. Tenesten. Volda. 2003. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løset, Jørn Olav og Tove Kristin Nilsen Løset: Ditta he ej me haurt! : ord og uttrykk frå Volda. Utg. Enter forl. 2012. 176 s. ISBN 9788292804049. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvik, Petter: Innaføringar og anna folk : fleire gamle bilete frå Dravlausbygda. Utg. [Petter Løvik]. 2007. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvik, Petter: Lyngnes, Løvik og Lillebø : 102 bilete frå tre gardar i Dalsfjorden før 1950. Utg. [P. Løvik]. 2002. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melle, Oddbjørn og Jon Tvinnereim: Fjordbygder i forandring. Volda og Ørsta sparebank. Sparebanken Volda Ørsta. 1853–2003. Utg. Snøhetta forlag a.s. 2003. 520 s. ISBN 82–303–0069–0.
 • Nautvik, Solfrid. Den vesle grenda under Veten. Nautvik og Kornberg krins. 1999.
 • Olaisen, Johan Leif: Volda folkebibliotek 1797-1900. Lokal kulturhistorisk samanheng, organisasjon, økonomi, bokbestand og utlån. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978. Utg. J.L. Olaisen. Trondheim. 1978. 254 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reimers, Egill: «Sengebod paa Eide i Austefjorden, Søndmøre. Opmaalt i oktober 1911» i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913.
 • Riste, Olav: Grøndalsbrev og nokre gamle minne frå utanlandsferder. Utg. I kommisjon hos Fonna, Aarflot Prenteverk, Volda, 1957. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rygh, Leif Hogne: "Gamle Skrivargarden i Volda". 19 s. IK-reklame 6100 Volda 2008.
 • Sandanger, Per: Ordsamling frå ei anna tid : gamle ord og talemåtar frå Sande og grannekommunane på ytre søre Sunnmøre. 4. utg. 2011. 500 s. (1. utg. 1997). ISBN 9788299884808. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tverberg, Sverre: Sentrum-periferi-relasjoner i Ørsta/Voldaregionen. Hovedoppgave. Bergen 1975 Fag: Off. adm. og org.kunn
 • Tvinnereim, Jon: Ein mannsalder med Halkjelsvika spelemannslag. Utg. Halkjelsvika spelemannslag. Volda. 2004. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Volda Blandakor 1874-1974. 44 s. Aarflot Prenteverk, Volda 1974.
 • Volda kommunale Elverk 50 år. Attersyn ved Olav Kriken og Henry Brügger Sandnes. 63 s. Volda Trykkeri.
 • Volda Meieri 75 år. 1886 - 1961. 33 s. Aarflot Prenteverk 1961.
 • Volda Turnforening gjennom 50 år. 1899 - 1. mai 1949. 62 s. Aarflot Prenteverk 1949, Volda.
 • Volda Turn- og Idrottslag 75 år. 1899-1974. 80 s. Volda Trykkeri.
 • Øvrelid, Jostein og Nils Vålnes: "LIKT OG ULIKT". 26 bilete i linoleumssnitt av kjende voldingar frå 1933. Utg. J. Øvrelid og N. Vålnes. 1983. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øyehaug, Ingebjørg Røyrhus: Synnøve Riste : "Fjøyra som dreiv" : målstrid og kulturkamp i 1880-åra. Utg. Sunnmøre museum. 1995. 37 s. ISBN 8290893027.
 • Årsskrift. Utg. Sogelaget ved Dalsfjord skule. 1991-
 • Årsskrift. Utg. Volda sogelag. 1917-81

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863 (1743 EID)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Eids og Hornindals Herred, samt Forslag til ny Skylddeling. 1868. 67 s.
 • Amerikabrev (1756 HORNINDAL)
"Amerikabrev". Om mor og dotter sin lagnad i det nye landet. I: Historisk årsskrift. Hornindal historielag. Nr 5 (1989). S. 68-72. Merknad: Avsendar: Brithe A. Thomasgaard 1883. (Også utdrag av brev frå Anne Thomasgaard 1882).
 • Dagbok (1948 VOLDA)
Tidsregister. Utg. Volda bygdeboknemnd. 1980. 175 s. Merknad: Skrive av Rasmus Jakobsen Vasbotn (1749-1821).
 • Diplom (1949 VOLDA)
Namnet Volda. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 5-11. Red. Oddvar Nes. Merknad: Forliksbrev vedrørande Bjørkedal 1338. På originalspråk og i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - bygsel, skøyte ; brev (1950 VOLDA)
3 dokument vedkomande salet av prestegarden (Halkjelsvik) og utleggjing av Engeset og Øyra, den eine til presteenkjesæte og den andre til prestegard. I: Årsskrift for Volda sogelag. 1924-28. S. 33-37. Merknad: Bygselbrev 1694, brev frå futen 1699, skøyte 1702.
 • Husmannskontrakt (1951 VOLDA)
Livsminne frå Røysmyrane. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 27-37. Red. Leiv Halkjelsvik. Merknad: Myrene under Halkjelsvik 1882.
 • Kyrkjerekneskap (1952 VOLDA)
Kyrkjerekneskapen for Volda hovudkyrkje 1668-70. Utg. Volda sogelag. I: Voldaminne. Årsskrift. 1985. S. 51-55. Red. Ragnar Ørstavik.
 • Soldatbrev (1953 VOLDA)
"En gammel gevorning". I: Årsskrift frå Volda sogelag og Volda mållag. 1981. S. 68-72. Red. Ragnar Ørstavik. Merknad: Avsendar: Anders Knudsen Vigestrand 1813.
 • Supplikk (1954 VOLDA)
Eit dokument um folkeupplysningstoda i ei sunnmørsbygd aar 1800. I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag. Årg. 7 (1915). S. 69-73. Red. Andr. Nordang.

Aviser

 • Møre på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Møre-Nytt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek