Bibliografi:Aure kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Aukra · Aure · Averøy · Eide · Fræna · Giske · Gjemnes · Halsa
Oslo byleksikon 1938.JPG
Haram · Hareid · Herøy · Kristiansund · Midsund · Molde · Nesset · Norddal · Rauma
Rindal · Sande · Sandøy · Skodje · Smøla · Stordal · Stranda · Sula · Sunndal
Surnadal · Sykkylven · Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørskog · Ørsta
Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Barlaup, Asbjørn: Stemshaug kyrkje : 1908-2008 : 100 år. Utg. Stemhaug menighetsråd. 2008. 60 s.
 • Byggeskikk : Aure, Tustna, Smøla : veileder. Red. Ian Patch, Mette Leirdal og Arnfinn Berget. Utg. Arbeidsutvalget for bedre byggeskikk i Aure, Smøla og Tustna. 1994. 12 s.
 • Gjernes, Olav: «Fylkesstemne i Det Norske Totalavholdsselskap, med årsmøte, 1. og 2. september 1929 i Aure» i Du mitt Nordmøre 1983, Nordmøre mållag, U.Å.
 • Lange, Ragnar (red.): Gullstein kirke 100 år. Utg. Tustna sokneråd. 1969. 30 s.
 • Ormbostad, Harald: Ungdomslaget "Prøven" 100 år : 1896-1996 : samandrag frå lagssoga. Utg. H. Ormbostad. 1996. 48 s.
 • Roaldset, Ottar: Tustna bygdebok. Utg. Tustna kommune ved Tustna bygdeboknemnd. 1986. 3 b.
  • B.1: [Uten tittel]. 1986. - 462 s.
  • B.2: [Uten tittel]. 1986. - 468 s.
  • B.3: [Uten tittel]. 1986. - 460 s.
 • Stemshaug samvirkelag gjennom 25 år : eit attersyn gjeve til årsmøtet 1945. Red. Hans Stemshaug og Peder Åsheim. Utg. Stemshaug samvirkelag. 1945. 15 s.
 • Thorvaldsen, Steinar: Av Vikaslekt : fra garden Myran på Vik i Aure. Utg. S.Thorvaldsen. 1990-2000. 2 b.
  • B.1: [Uten tittel]. 1990. 53 s.
  • B.2: [Uten tittel]. 2000. 50 s.
 • Todal, Anders: Gardtales i Aure. Utg. Aure, Stemshaug og Valsøyfjord kommunar. [1965-66?].
 • Todal, Anders: Gardtales i Stemshaug. Utg. Aure, Stemshaug og Valsøyfjord kommunar. [1964]. 406 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Tustna kommune 100 år : 1874-1974. Utg. Tustna kommune, formannskapet. 1974. 96 s.
 • Vik, Knut O.: Aure sparebank gjennom 50 år : 1896-1946. 1947. 34 s.
 • Vik, Knut O.: Jubileumsskrift for Stemshaug herad ved formannskapsjubileet 1937. Utg. av nemnd, vald av heradstyret. Dreyer. 1937. 23 s.
 • Vik, Knut O.: Aure kyrkje 50 år : 1924-1974. Utg. Aure sokneråd. 1974. 40 s.
 • Vaag, Arnt: Lysene tennes : Aure og Stemshaug kraftlag 1947-1990. Utg. Nordmøre energiverk. 1994. 96 s.
 • Årbok. Utg. Aure historielag. 2008-. ISSN 1891-1846.

Hovudoppgåver 1907-

 • Grip, Olav: Målet i Aure. Oslo 1946 Fag: Norsk
 • Jensen, Anders: Busetninga på Tustna i seinmiddelalderen og den etterfølgende tid : nedgangtid og ei ny vekst i ei bygd på ytre Nordmøre. Hovedopgave i historie - Universitetet i Trondheim, 1971.
 • Kofoed, Karin: Den eldste bosetningen i Aure. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Orten, Per Eilert: Politisk kultur i Aure prestegjeld 1780-1850. Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002.
 • Pedersen, Jarle: Jordbruk og kommunal økonomi. Ei undersøking av tilhøva i Aure kommune. Landbruksøkonomi. NLH 1982 Fag: NLH
 • Settemsdal, Ann Heidi: Endringar i talemålet på Aure sentrum. Generasjonsskilnader og regionaliseringstendensar i eit bygdemål på Nordmøre. NTNU 1999. Fag: Nordisk. Kommune: Aure
 • Stemshaug, Ola: Stadnamn frå Stemshaug. (Aure) Oslo 1965 Fag: Norsk

Bygdebøker under arbeid

 • Bok om Aure-historie fra 1900-1945 ble påbegynt 2005. Forventa ferdig i løpet av 2012. Forfatter: Per Eilert Orten. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19150212 Fra: Holger Stirch Mogstad?, Aure, Møre og Romsdal Til: Bøe, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, Sosiale kår, Amerikanske forhold, arbeid, språkproblemer, Værforhold,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

Kårkontraktar

 • Husmannskontrakt (1812 AURE)
Trekk fra det gamle husmannslivet på Nordmøre. I: Årsskrift for Nordmøre historielag. 1961-65. S. 27-36. Red. Olaf Yderstad. Merknad: Øren under Stemshaug 1820.