Bibliografi:Haram kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Møre og Romsdal fylke · Nordmøre · Romsdal · Sunnmøre
Aukra · Aure · Averøy · Eide · Fræna · Giske · Gjemnes · Halsa Oslo byleksikon 1938.JPG
Haram · Hareid · Herøy · Kristiansund · Midsund · Molde · Nesset · Norddal · Rauma
Sande · Sandøy · Skodje · Smøla · Stordal · Stranda · Sula · Sunndal
Surnadal · Sykkylven · Tingvoll · Ulstein · Vanylven · Vestnes · Volda · Ålesund · Ørskog · Ørsta
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur

 • Fjørtoft, Kjell Einar: Å, sei du det ...? : ei samling levande ord og vendingar frå lokal dialekt. Utg. Stiftinga Haram kulturfond. 2005. 190 s. ISBN 8299724309.
 • Haram, Harald B.: Mitt folk ved havet. Utg. Symbolon forlag. 2004. 166 s. ISBN 82-303-0318-5.
 • Hove, Peter: Haram bygdebok. Utg. Haram bygdeboknemnd. 1975.
  • Haram kyrkjesoge. 219 s.
  • Haram skulesoge. 152 s.
 • Rogne, M.: Haram bygdebok. Utg. Haram bygdeboknemnd. 1947.
  • Del 1, 1. halvb. 1-2. 240 og 238 s. (Merknad: Bygdehistorie)
 • Selnes, Randi Ingunn: Bygdebok for Haram. Utg. Haram bygdebok AS, Haram kommune. 2011-. ISBN 978-82-998781-0-4.
  • B.1: Grytastranda. 2011. 552 s. ISBN 978-82-998781-1-1.
 • Slyngstad, Harald: Vatne bygdebok. Gards- og ættesoge. 2 b. Haram kommune. 1983.
  • B.1: Gnr.70, Klokset-gnr 95, Osgoten. 768 s.
  • B.2: Gnr.96, Vatnehol-gnr. 117, Høgset. 820 s.

Årbøker

Haram kulturhistoriske lag (1980-) blir utgitt i denne serien. Det same blir: Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys.
 • Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys. Årbok for Haram kulturhistoriske lag. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1959-.
  • Nr. 1: Fjørtoft, Palmar: Folketeljinga i Haram 1801. 1976. 24 bl.
  • Nr. 2: Fjørtoft, Palmar: Folketeljing Haram og Vigra, 1815. 1975. 33 bl.
  • Nr. 3: Fjørtoft, Palmar: Folketeljing Watne annex sogn 1801. 1976. 19 bl.
  • Nr. 4: Haram, Harald B.: Olaus J. Fjørtoft. Radikalaren frå Haram. 1975. 16 s.
  • Nr. 5: Førelesningar ved informasjons-seminaret på Haramsøy hausten 1974. 1975. 96 s.
  • Nr. 6: Hildre, Peter Odd: Kultur- og miljøvernarbeid i lokalsamfunnet (særoppgåve). 1977. 52 s.
  • Nr. 7: Fjørtoft, Palmar: Gidskegodsets eiendommer 1582 og Gidskegodsets brukere 1586. 1975. 18 s.
  • Nr. 8: Fjørtoft, Palmar: Folketeljinga 1801 Sandøy sokn. 1975. 14 bl.
  • Nr. 9: Fjørtoft, Palmar: Folke og jordbruksteljinga Sandøy sokn 1865. 1975. 22 bl.
  • Nr. 10A: Fjørtoft, Palmar: Inn og utflytte i Haram 1819-1847. 1977. 33 s.
  • Nr. 10B: Fjørtoft, Palmar: Inn og utflytte i Haram 1848-1857. 1977. 19 bl.
  • Nr. 11: Fjørtoft, Palmar: Folke og jordbruksteljing Haram 1865. 1976. 46 bl.
  • Nr. 12: Fjørtoft, Palmar: Folke og jordbruksteljinga 1865 Watne annex sogn. 1976. 37 bl.
  • Nr. 13: Fjørtoft, Palmar: Folketeljinga Vigra annex sogn 1801. 1976. 12 bl.
  • Nr. 14: Foredrag frå seminar på Haramsøy 1975. 1978. 125 s.
  • Nr. 15: Årbok 1980. 1980. 97 s.
  • Nr. 16: Foredrag frå seminar på Fjørtoft 1978. 1980. 68 s.
  • Nr. 17: Foredrag frå seminar i Brattvåg 1980. 1982. 68 s.
  • Nr. 18: Fjørtoft, Palmar: Avskrift av kirkebok for Haram prestegjeld 1689-1738. 1980. 2 b.
  • Nr. 19: Minnehøgtid på Haramsfjellet over fire allierte flygarar 1982. 1985. 69 s.
  • Nr. 20: Fjørtoft, Palmar: Folke- og jordbruksteljinga i Haram 1875. 1986. 108 s.
  • Nr. 21: Nærsamfunnet, Betty Mouat si einsame reise. 1986.
  • Nr. 22: Årbok 1986.
  • Nr. 23: Komposisjonar av Nils Haram og Kåre Haram. 1987.
  • Nr. 24: Barman, Ole: Forlis af fiskebaade og redningsmidler for fiskere, 1891. Red. Palmar Fjørtoft. 1991.
  • Nr. 25:?
  • Nr. 26: Nærsamfunnet, spreidde glimt frå krigstida. 1991.
  • Nr. 27: Dei kom først, Anna og Iver Skjelten. Red. Reidun Ulstein. 1991.
  • Nr. 28: Avskrift av Haram kyrkjebok 1884-1896. Red. Palmar Fjørtoft. 1993.
  • Nr. 29: Avskrift av Haram kyrkjebok 1875-1884. Red. Palmar Fjørtoft. 1993.
  • Nr. 30: Avskrift av Haram kyrkjebok 1863-1875. Red. Palmar Fjørtoft. 1993.
  • Nr. 31: So sa dei. Ord og uttrykk for Haram. Red. Ole J. Rogne og Johan Flem. 1993.
  • Nr. 32: Rogne, Karl: Gards- og grannesamfunnet. 1994.
  • Nr. 33: Årbok 1995.
  • Nr. 34: Avskrift av Haram kyrkjebok 1839-1863. Red. Palmar Fjørtoft.
  • Nr. 35a: Avskrift av Haram kyrkjebok 1803-1820. Red. Palmar Fjørtoft.
  • Nr. 35b: Avskrift av Haram kyrkjebok 1820-1839. Red. Palmar Fjørtoft.
  • Nr. 36a: Avskrift av Haram kyrkjebok 1739-1779. Red. Palmar Fjørtoft.
  • Nr. 36b: Avskrift av Haram kyrkjebok 1770-1802. Red. Palmar Fjørtoft.
  • Nr. 37: Årbok. Red. Harald B. Haram. 1996.92 s.
  • Nr. 39: Olaus Johannes Fjørtoft. Red. Harald B. Haram. 1997.
  • Nr. 40: Artiklar i "Unglyden" 1907. Red. Harald B. Haram. 1997.
  • Nr. 43: Harams Præstegield ved Hans Strøm. Red. Eldar O. Rogne. 1998. 41 s.
  • Nr. 44: Årbok. 1998.
  • Nr. 45: Ulla, Per: Gamle ord og uttrykk frå Haram. 1999. 50 s.
  • Nr. 46: Årbok. Red. Jan Ove Stene, Harald B. Haram, Jostein Farstad. 1999. 94 s.
  • Nr. 48: Hildrestrand, Bernt Johannes: Songen vår. Kunst og musikk i komponert samspel. 1999?. 72 s + 2 lydplater. ISBN 82-92055-05-3.
  • Nr. 49: Årbok. Red. Hjørdis Skaar. 2000. 78 s.
  • Nr. 50: Pete's story. 2000. 60 s.
  • Nr. 51: Årbok. Red. Jan Ove Stene, Harald B. Haram, Jostein Farstad. 2001. 106 s.
  • Nr. 52: **Klokkarboka for Fjørtoft 1901-1931. Avskrift ved Palmar Fjørtoft.
  • Nr. 53: Årbok. Red. Palmar Fjørtoft. 2002. 93 s.
  • Nr. 54: Årbok. Red. Palmar Fjørtoft. 2004. 103 s.
  • Nr. 55: Årbok 2005. 2006.
  • Nr. 56: Årbok 2006-2007. 2007.
  • Nr. 57: Årbok 2008. Tysklandsbrigaden1947-1953. Til Tyskland for freden. Ei historie om dei som deltok frå Gamle Haram kommune. 2008. 122 s.
  • Nr. 58: Årbok 2009.
  • Nr. 59: Årbok 2010. 2010. 217 s.
  • Nr. 60:
  • Nr. 61: Fjørtoft, Olav: Fiskarsoge for Haram. 2012. 181 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med busetnadssoge for Haram og for Hamnsund sokn. Forfattere er Stein Arne Fauske og Randi Selnes. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2007
 • Stein Arne Fauske er engasjert til å skrive Harams bygdebok. Prosjektet er planlagt å ta syv år. Kilde: Sykkylvbladet 14.11.07
 • Bygdeboknemda for Hamnsund sogn arbeider med å samle inn materiale til den nye bygdeboka. De ønsker hjelp av befolkningen til å samle inn informasjon. Kilde: Haramsnytt 08.02.08
 • Det sendes ut spørreskjemaer til alle husstandene i bygdene som omfattes av Harams bygdebok. Disse kan brukes til å sende informasjon til bygdebokforfatterne. Kilde: Bygdebladet 10.05.2008
 • Andre bind av bygdebok for Haram forventes utgitt i 2013. Kilde: Kommuneundersøkelsen 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Fylling, Frank: Brattvåg skipsverft fra spanteloft til utrustning. En studie av småbedriftenes rolle i reindustrialisering av en kriserammet bransje. Universitetet i Bergen 1997. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: Haram
 • Hatlø, Sjur: TV-nyheter og reklame. Om PR og nyhetsformidling med utgangspunkt i Dagsrevyens presentasjon av Haram-saken. Universitetet i Bergen 1999. Fag: Medievitenskap. Kommune: Haram
 • Morsund, Gunnar: Heve nordmannen fenge sin heim. Hushald i Haram og Karlsøy 1801-1865. Universitetet i Bergen 1994. Fag: Historie. Kommune: Haram [Merknad: Karlsøy: Se også Haram]
 • Roald, Ivar Perry: Fremst fram i striden. Ein studie av det handskrivne ungdomsbladet Urædd (Fjørtoft 1899-1910). Universitetet i Bergen 1991. Fag: Nordisk. Kommune: Haram
 • Skaar, Kjell Arne: Ei sosiolingvistisk gransking av målet til yngre, midaldra og eldre i nabobygdene Brattvåg og Hildre. Universitetet i Bergen 1985. Fag: Nordisk. Kommune: Haram
 • Slyngstad, Arnfred I.: Stadnamn i Vatne herad. Oslo 1930. Fag: Norsk
 • Stene, Jan Ove: Stadnamn frå Hildrestranda i Haram. Bergen 1980 Fag: Nordisk
 • Ulla, Peder: Kulturlandskapsutvikling på strandflata. Ein analyse av ressursar og landskap på Haramsøy. Trondheim 1980 Fag: Geografi


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (1793 ROMSDAL)
Gidskegodsets eiere-brugere 1582-1586. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1975. 18 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 7). Merknad: Forleningsbrev til Johan Svave på Giskegods i Romsdal og på Sunnmøre 1586. (Eigarlista 1582 er samansett frå fleire kjelder).
 • Eigedomsdokument - markegang (1837 HARAM)
Grenseoppgang mellom Tennfjord - Eidsvik - Os 1598. Avskrift etter pantebok nr 3 (1744-1772) for Sunnmøre sorenskriver. I: Årsskrift for Vatne sogelag. Nr 4 (1984). S. 64-65.
 • Eigedomsdokument - markegang (1838 HARAM)
Markegangsforretning frå 1802. I: Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys. Skrift. Utg. Haram kulturhistoriske lag. Nr 24 (1988). S. 59-61. Merknad: For Ulla utmark.
 • Eigedomsdokument - markegang (1839 HARAM)
Markegang mellom Vestre og Bjørkevoll 1710. I: Årsskrift for Vatne sogelag. 1981. S. 79-80.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1840 HARAM)
Skøyte frå 1748. I: Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys. Skrift. Haram kulturhistoriske lag. Nr 24 (1988). S. 63. Merknad: Frå Yksnøy.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1841 HARAM)
Skøyte frå 1711. I: Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys. Skrift. Haram kulturhistoriske lag. Nr 24 (1988). S. 62. Merknad: Frå Yksnøy.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1842 HARAM)
Skinnbrev frå Skaar anno 1643. I: Årsskrift for Vatne sogelag. 1981. S. 23-26. Red. P.O. Skaar.
 • Eigedomsdokument - skøyte (1843 HARAM)
Skinnbrev frå Ertresvåg anno 1618. I: Årsskrift for Vatne sogelag. Nr 8 (1988). S. 64-65. Merknad: Modernisert ortografi.
 • Fartøyregister (1844 HARAM)
Forteignelse over de Hav-baader med Fremmede og Hjemmehørende der har lagt til Vaarfiske Aaret 1782 i Vatne Skibrede I: Årbok for Haram kulturhistoriske lag. 1980. (Skrift nr 15). S. 38-46. Red. Bjarne Rabben. Merknad: Inkluderer også "Vigeren Harams Kald og Gryttens Skibrede".ÅLESUND GISKE
 • Folketeljing 1801 (1845 HARAM)
Folketeljinga i Haram 1801. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1975. 31 s. (Skrift nr 1).
 • Folketeljing 1801 (1846 HARAM)
Folketelling Watne Annex Sogn 1801. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1975. 19 s. (Skrift nr 3).
 • Folketeljing 1815 (1847 HARAM)
Folketeljinga Haram og Vigra 1815. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1975. 33 s. (Skrift nr 2),
 • Folketeljing 1865 (1848 HARAM)
Folke- og jordbruksteljinga i Haram 1865. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1976. 46 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 11).
 • Folketeljing 1865 (1849 HARAM)
Folke- og jordbruksteljing 1865 Watne Annex Sogn. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1976. 37 s. (Skrift nr 12).
 • Folketeljing 1875 (1850 HARAM)
Folketælling for Vatne sogn. Skoue Præstegjeld. Den 31te December 1875. I: Årsskrift for Vatne Sogelag. Nr 2 (1982). S. 52-86. Red. Kåre Hånes.
 • Folketeljing 1875 (1851 HARAM)
Folke- og jordbruksteljing i Haram 1875. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1984. 108 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 20).
 • Husmannskontrakt (1852 HARAM)
Husmannen. I: Årsskrift for Vatne sogelag. Nr 12 (1992). S. 62-67. Red. Kåre Hånes. Merknad: "Søhaugen" under Vestre 1870, "Nygjerdet" under Vatne 1873.
 • Husmannskontrakt (1853 HARAM)
Bygselsetlar frå Gamlem. I: Årsskrift. Sogelaget for Hamnsund sokn. Nr 1 (1992). S. 28-30. Red. Per Hånes. Merknad: 2 kontraktar frå Gamlemshagen under Gamlem 1819 og 1842.
 • Kongeskøyte (1854 HARAM)
Kongeskøyte Ulvestadbakken. I: Årsskrift for Vatne sogelag. Nr 6 (1986). S. 64-65. Merknad: Frå 1854.
 • Kongeskøyte (1855 HARAM)
Frå Uksnøy: Skiøde for Nils Nilsen .... I: Nærsamfunnet i kulturhistorisk lys. Årbok for Haram kulturhistoriske lag. 1986. (Skrift nr 22). S. 50-52. Red. Lars J. Nogva. Merknad: Frå 1763.
 • Kyrkjebok (1856 HARAM)
Haram kyrkjebok 1689-1738. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1984. 3 b. (Skrift nr 18).
 • Kyrkjebok (1857 HARAM)
Haram kyrkjebok 1863-1875. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1993. 102 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 30).
 • Kyrkjebok (1858 HARAM)
Haram kyrkjebok 1875-1884. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1993. 110 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 29).
 • Kyrkjebok (1859 HARAM)
Haram kyrkjebok 1884-1896. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1993. 136 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 28).
 • Kyrkjebok (1860 HARAM)
Inn og utflytte i Haram 1819-1847. I: Skrift. Haram kulturhistoriske lag. 1977. 33 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 10A).
 • Kyrkjebok (1861 HARAM)
Inn og utflytte i Haram 1848-1858. Utg. Haram kulturhistoriske lag. 1977. 19 s. Red. Palmar Fjørtoft. (Skrift nr 10B).
 • Kyrkjebok (1862 HARAM)
Avskrift av kyrkjebok for Skodje og Vatne. Døbte 1864-1869. I: Årsskrift for Vatne Sogelag. Nr 4 (1984) s. 69-90; nr 5 (1985) s. 90-98. Red. Synnøve Bruteig.
 • Kyrkjebok (1863 HARAM)
Avskrift av kyrkjebok for Skodje og Vatne. Døbte 1870-1871. I: Årsskrift for Vatne sogelag. Nr 6 (1986). S. 91-99. Red. Synnøve Bruteig.
 • Kyrkjebok (1864 HARAM)
Avskrift av kyrkjebok for Skodje og Vatne. Døbte 1872-1874. I: Årsskrift for Vatne sogelag. Nr 7 (1987). S. 57-76. Red. Synnøve Bruteig.
 • Kyrkjebok (1865 HARAM)
Kyrkjebok for Vatne. Indflyttede (ogsaa Børn) 1864-1879. I: Årsskrift for Vatne Sogelag. Nr 3 (1983). S. 60-68. Red. Kåre Hånes.
 • Manntal 1704 (1866 HARAM)
Søndmøre Prestemandtal over Borgen-Gjeld Marin-Distrikt Vatne Sogn 1704. I: Årsskrift for Vatne Sogelag. 1981. S. 66-78. Red. Kåre Hånes.
 • Matrikkel 1723 (1867 HARAM)
Matrikkel for Vatne 1723. I: Skrift. Vatne sogelag. Nr 1 (1980). S. 25 - 40.
 • Rodeliste (1868 HARAM)
Fortegnelse over Roderne indrettede til Stransingshielp i Vatne Skibrede. I: Årbok for Haram kulturhistoriske lag. 1980. (Skrift nr 15). S. 46-50. Red. Bjarne Rabben. Merknad: Fra 1809. Inkluderer "Gryttens Skibrede".
 • Skifte (1869 HARAM)
Utskrift frå tre skifteprotokollar. I: Årbok for Haram kulturhistoriske lag. 1980. (Skrift nr 15). S. 57-79. Red. Lars J. Nogva. Merknad: Frå 1869, 1814, 1858.

Aviser

 • Bygdebladet på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Haramsnytt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Nordre på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek