Filmavisen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Filmavisen ble vist på Palassteatret.

Filmavisen var det vanlige navnet på nyhetsrullen som ble kjørt hver uke som forfilm på kinoer fra 1941 til 1963. Egentlig het den Norsk Filmrevy og Norsk Ukerevy. Den ble vist før de fleste kinoforestillinger, og så godt som alltid om det var en norsk film som var satt opp. Filmavisen hadde også faste visninger på Palassteatret i Oslo, hvor den ble satt sammen med andre innslag til timessendinger der publikum kunne komme og gå underveis.

De første filmavisene går noe lenger tilbake enn 1941, for i 1929 begynte Oslo Kinematografer å lage lokale nyhetsruller. De ukentlige nyhetsrevyer på Palassteatret og de 30–45 minutters forestillingene kostet 50 øre. I begynnelsen var det ikke så stort besøk, men i 1935 var 8–9000 i uka.

Den økende populariteten førte til at det ble en nasjonal ordning med ønsket om å bruke nyheter som propaganda under andre verdenskrig. Norsk Film A/S fikk betydelige midler, og ble drevet under kontroll av Filmdirektoratet, ledet av Leif Sinding, underlagt Kultur- og folkeopplysningsdepartementet ved Gulbrand Lunde. Disse ukerevyene ble kinoene pålagt å vise sammen med tilsvarende tyske ukesrevyer som forfilm til visningene. For Sinding og Lunde var det viktig at ikke de tyske ukesrevyene ble enerådende.

frigjøringsdagen 8. mai 1945 tok norske pressefolk over produksjonen av Filmavisen. Det ble vanlig at den ble vist på torsdagene, og lenge var den eneste mulig til å se nyheter med levende bilder. I tillegg til nyhetsinnslag ble det også vist opplysningsinnslag. Når man ser på Filmavisen i ettertid er den tydelig prega av sin historie; etter krigen ble den en del av det nasjonale gjenoppbyggingsprosjektet. Det var ingen forsøk på objektivitet i innslagene om landssvikoppgjøret, der tiltalte ved et tilfelle omtales som «rotter». Etter at stormen hadde lagt seg går fortsatt det nasjonale temaet igjen, ofte med fokus på kongefamilien, sunn norsk ungdom og norske tradisjoner.

I 1960 begynte NRK med sine første fjernsynssendinger, og i 1963 var det slutt for Filmavisen. De fleste av medarbeiderne gikk over til NRK og lagde nyhetssendinger der.

Kommentatorene på Filmavisen var Egil Nakling (under krigen), Halfdan Hegtun, Vilhelm Bjørseth, Axel Amlie, Knut-Jørgen Erichsen, Andor Birkeland, Jan Frydenlund og Rolf Kirkvaag. Jolly Kramer-Johansen sto for musikkutvalget.

40 timer med filmavis er utgitt på som en DVD-boks. Denne inkluderer også materiale fra krigsårene. Arnfinn Moland skrev et hefte om denne delen av stoffet som ble lagt ved boksen.

Kilder