Filmavisen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Filmavisen var det vanlige navnet på nyhetsrullen som ble kjørt hver uke som forfilm på kinoer fra 1941 til 1963. Egentlig het den Norsk Filmrevy og Norsk Ukerevy. Den ble vist før de fleste kinoforestillinger, og så godt som alltid om det var en norsk film som var satt opp. Filmavisen hadde også faste visninger på Palassteatret i Oslo, hvor den ble satt sammen med andre innslag til timessendinger der publikum kunne komme og gå underveis.

De første filmavisene går noe lenger tilbake enn 1941, for i 1929 begynte Oslo Kinematografer å lage lokale nyhetsruller. Det som førte til at det ble en nasjonal ordning var ønsket om å bruke nyheter som propaganda under andre verdenskrig. Norsk Film A/S fikk betydelige midler, og ble drevet under tysk kontroll.

frigjøringsdagen 8. mai 1945 tok norske pressefolk over produksjonen av Filmavisen. Det ble vanlig at den ble vist på torsdagene, og lenge var den eneste mulig til å se nyheter med levende bilder. I tillegg til nyhetsinnslag ble det også vist opplysningsinnslag. Når man ser på Filmavisen i ettertid er den tydelig prega av sin historie; etter krigen ble den en del av det nasjonale gjenoppbyggingsprosjektet. Det var ingen forsøk på objektivitet i innslagene om landssvikoppgjøret, der tiltalte ved et tilfelle omtales som «rotter». Etter at stormen hadde lagt seg går fortsatt det nasjonale temaet igjen, ofte med fokus på kongefamilien, sunn norsk ungdom og norske tradisjoner.

I 1960 begynte NRK med sine første fjernsynssendinger, og i 1963 var det slutt for Filmavisen. De fleste av medarbeiderne gikk over til NRK og lagde nyhetssendinger der.

Kommentatorene på Filmavisen var Vilhelm Bjørseth, Jan Frydenlund og Rolf Kirkvaag. Jolly Kramer-Johansen sto for musikkutvalget.

40 timer med filmavis er utgitt på som en DVD-boks. Denne inkluderer også materiale fra krigsårene. Arnfinn Moland skrev et hefte om denne delen av stoffet som ble lagt ved boksen.

Kilder