Arnfinn Moland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arnfinn Moland (født 25. august 1951 i Kvinesdal) er historiker og var leder på Norges Hjemmefrontmuseum fra 1995 til 2017. Som historiker har han i fokusert på andre verdenskrig, og spesielt på Hjemmefronten.

Han ble cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1977, med hovedfag i historie og engelsk og tysk som støttefag. Året etter fikk han en forskerstilling ved Norges Hjemmefrontmuseum. I 1991 ble han amanuensis der, i 1997 førsteamanensis og i 1995 ble han museumsleder.

Hans første større publikasjon var Hjemmefront, bind 6 i verket Norge i krig fra 1987. Dette skrev han sammen med Ivar Kraglund. Han har siden gitt ut en rekke bøker om krigen, hvorav de fleste fokuserer på Hjemmefronten.

I 1996 ga Egil Ulateig ut boka Med rett til å drepe, som omhandla Hjemmefrontens likvidasjoner. Det ble raskt påpekt en rekke feil, og Moland tok på seg å gå gjennom materialet og skrive en forskningsbasert bok om temaet. I 1999 kom Over grensen? Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. Her oppjusterte han antallet likvidasjoner til 82, fra det tidligere anerkjente tallet 65. Senere kom en likvidasjon til med på lista, mens en ble fjerna, slik at tallet har blitt stående på 82.

I 2000 kom Moland ifølge fagbladet Journalisten i et foredrag med en kontroversiell uttalelse om at slektninger av tidligere medlemmer av Nasjonal Samling arbeider i norske avisredaksjoner, og at de sørga for å få usanne påstander om Hjemmefronten på trykk. Moland kommenterte i ettertid at dette var en upresis gjengivelse av hans foredrag; NS-tilknytningen var en av fem mulige forklaringer på tendenser i Dagbladets dekning av krigshistorie, og ble ikke presentert som noen fasit.

I yngre år var Moland aktiv innen friidrett, med lengde og tresteg som sine viktigste grener. I 1980-åra var han en tid leder i Idrettslaget Vestar. Han bor i Son.

Litteratur og kilder