Aall

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aalls slektsvåpen.Tegnet for boka Norske slektsvåpen (1969) av Hans Cappelen

Aall er ei norsk slekt med danske røtter. Som stamfar regnes Søren Nielsen, som er nevnt som bonde til 1534. Han bodde i Aal sokn på Jylland, og slektsnavnet er altså henta derfra. Medlemmer av slekta flytta mot slutten av 1600-tallet til London, og derfra kom den videre fra stamfar for den norske slekta, Niels Aall (1702–1784), som innvandra 10 år gammel til Porsgrunn hvor han fikk tjeneste hos trelasthandler og reder James Bowman (1681–1730).

Kjente medlemmer av slekta

Niels Aall (1702–1784) var stamfar til den norske slekta.
Foto: fra boken Slægten Aall, s.43/Nasjonalbiblioteket

Galleri

Litteratur

  • AallStore norske leksikon
  • AallWikipedia på bokmål og riksmål.
  • Steffens, Haagen Krog: Slægten Aall, Christiania 1908
  • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, side 51.
  • Bjønnes, Anders m.fl. (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014, med beskrivelser av alle eidsvollsmennenes nærmeste forfedre og andre slektninger, samt med bilder og beskrivelser av eidsvollsmennenes segl på Grunnloven 17. mai 1814.