Kristian Birch-Reichenwald Aars

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Kristian Birch-Reichenwald Aars
Foto: Ukjent, hentet fra boken Slekten Aars i Norge (1950)

Kristian Birch-Reichenwald Aars (født 25. september 1868 i Christiania, død 4. august 1917) var opprinnelig utdannet teolog, men skiftet interessefelt til filosofi og psykologi, der han var opptatt av eksperimentalpsykologi og pedagogisk psykologi ved siden av tradisjonelle filosofiske emner. Han virket i flere år ved Universitetet i Kristiania.

Familie

Kristian Birch-Reichenwald Aars var sønn av skolebestyrer Jacob Jonathan Aars (1837–1908) og Anna Ernesta f. Birch-Reichenwald (1838–1919), og ble gift i 1895 med Maren Anna (“Marna”) Nielsine Aall (1873-1948). Han var dattersønn av Christian Birch-Reichenwald (1814-1891), bror av Harald Aars (1875-1945) og svoger til Anathon Aall (1867–1943) og Herman Harris Aall (1871–1957).

Liv og virke

Kristian Birch-Reichenwald Aars vokste opp i Kristiania. Som gutt pådro han seg en alvorlig nyresykdom etter skarlagensfeber, noe som preget ham siden. Han var også sterkt plaget av astma.

Aars tok examen artium i 1887 ved Aars og Voss skole i Kristiania, som faren var medgrunnlegger av. Han ble cand.theol. i 1892, men interessene gikk etter hvert i andre retninger.

I 1894 drog Aars til utlandet for videre studier i eksperimentalpsykologi. Han oppholdt seg de neste årene i Leipzig, Bonn og Torino. Han deltok også med egne bidrag på internasjonale kongresser for eksperimentalpsykologi. Rundt 1895 virket han også en kortere periode som lærer ved Aars og Voss skole.

I 1897 disputerte han for den filosofiske doktorgraden på den moralfilosofiske avhandlingen Die Autonomie der Moral. Han holdt i denne perioden også kurs i eksperimentalpsykologi ved Universitetets fysiologiske institutt.

Mellom 1900 og 1914 var Aars universitetsstipendiat i filosofi ved universitetet i Kristiania, hvor han også underviste i emner som eksperimentalpsykologi, erkjennelsesteori og etikk.

Som hans hovedverk utover doktoravhandlingen regnes Zur psychologischen Analyse der Welt. Projektionsphilosophie. (1900) og Gut und Böse. Zur Psychologie der Moralgefühle (1907).

Ettermæle

Kristian Birch-Reichenwald Aars er gravlagt I familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en bok om slekten Aars fra 1950, skrevet og redigert av medlemmer av slekten selv, beskriver sønnen, Jonatan Aars (1896-1983), sin far Kristian Birch-Reichenwald Aars slik (utdrag):

I oppveksten var far livlig og meget oppfinnsom både i lek og annen beskjeftigelse. Han dyrket ualminnelig mange og forskjellige interesser. Interessert for alt og alle vedble han å være hele sitt liv, men etter hvert som han vokste opp ble den konflikten som skyldtes manglende fysisk kraft i motsetning til evner for øvrig, mer og mer bevisst hos ham, og på grunn av hans sterke virkelyst, mer og mer pinefull. ... Far forenet i seg et åpent sinn, følsomt og mottakelig for inntrykk, med en sjelden evne til kritisk tenkning og en utpreget trang til psykologisk analyse.

Kristian Birch-Reichenwald Aars er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker