Christian Birch-Reichenwald

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Birch-Reichenwald fotografert i 1875.
Foto: Frederik Johannes Gottfried Klem/Oslo Museum.

Christian Birch-Reichenwald (født 4. januar 1814, død 8, juli 1891) var embetsmann og politiker, blant annet ordfører i hovedstaden, amtmann og statsråd. Han var en av tre statsråder som måtte gå av i 1861 i den såkalte stattholderstriden.

Familie

Birch-Reichenwald var født i Blaker i dagens Sørum kommune i Akershus som sønn av premierløytnant, senere generalmajor Paul Hansen Birch (opprinnelig Reichenwald) (1788–1863) og Anna Cathrine Hoffmann Stenersen (1791–1840). Faren var nevø og adoptivsønn av Hans Jørgen Birch (1750-1811). Christian Birch-Reichenwald ble gift i 1838 med Jacobine Ida Sophie Motzfeldt (1812–1880). Han var far til Peter Birch-Reichenwald (1843-98). Datteren Anna Ernesta Birch-Reichenwald (1839–1919) var gift med skolemannen Jacob Jonathan Aars (1837-1908), en av grunneleggerne av den kjente Aars og Voss skole i Kristiania.

Liv og virke

Villaen i Eilert Sundts gate 36 i Oslo ble oppført ca. 1880 for Peter Birch-Reichenwald. Også faren, Christian Birch-Reichenwald, bodde her som enkemann.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Birch-Reichenwald avla examen artium som preseterist i 1830. Han studerte deretter en kort periode i Uppsala før han begynte på jusstudiet i Christiania. Han fullførte juridisk embetseksamen 1834 og ble kopist i Justisdepartementet. I 1839 begynte han i Kirkedepartementet, hvor han 1841 ble ekspedisjonssekretær (i dag ekspedisjonssjef). 1840–47 var Birch-Reichenwald medredaktør av Departementstidende.

I 1843 ble Birch-Reichenwald medlem av bystyret i Christiania, og var byens viseordfører 1845 og ordfører 1846. I 1847 ble han utnevnt til amtmann i Smålenene. Han ble innvalgt på Stortinget som representant for Moss og Drøbak 1848, og gjenvalgt 1854. I 1855 ble Birch-Reichenwald utnevnt til amtmann i Akershus, og var fra 1857 også konstituert stiftamtmann i Christiania.

I 1858 ble han justisminister, og han satt i regjering til 1861. Han måtte gå på grunn av den såkalte stattholderstriden (striden mellom Stortinget og kongen om dennes rett til å ha en stattholder i Norge).

Etter sin avgang var Birch-Reichenwald uten embete til han 1869 ble sorenskriver i Aker sorenskriverembete (som han var i 20 år, til 1889). Han var imidlertid innvalgt på Stortinget 1862 som representant for Christiania, Hønefoss og Kongsvinger, og gjenvalgt 1865. Han var på denne tid også medlem av bystyret i Christiania, og satt igjen som ordfører i 1862 og 1864-65.

Rundt 1880, da han ble enkemann, flyttet Christian Birch-Reichenwald inn i en villa i Eilert Sundts gate 36 i Kristiania, som sønnen Peter oppførte for seg og sin familie. Hit flyttet han også sorenskriverkontoret sitt.

Ettermæle

Birch-Reichenwalds gate i Oslo ble oppkalt etter far og sønn Birch-Reichenwald i 1901.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Christian Birch-Reichenwald døde 8. juli 1891. Allerede i sin utgave samme dag trykket Aftenposten er lengre nekrolog over ham, med en detaljert gjennomgang av hans liv og virke. Første og siste avsnitt i nekrologen lød slik:

Fhv. statsraad Birch-Reichenwald er afgaaet ved døden 77 år gammel. Efter at han havde taget afskjed som sorenskriver i Aker, tog hans kræfter mere og mere af, indtil imorges kl. 4 hans lange, arbeidsomme og betydningsfulde livsgjerning afslutedes. ... Fhv. statsraad Birch-Reichenwald var en type paa en embedsmand af den gamle skole, som vort land kunde være stolt af at besidde, en mand, der ved siden af fremragende dygtidhed var i besiddelse af de egenskaber, som udkræves for at være en gentilhomme.

Birch-Reichenwald er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Birch-Reichenwalds gate i Oslo ble i 1901 oppkalt etter ham og hans sønn Peter Birch-Reichenwald. Han ble tildelt storkors av St. Olavs Orden i 1860.

Kilder og referanser

Eksterne lenker