NEG S59 E18 - Veghistorie i Larvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vassbotnbrua på E18 sør for Larvik. Sett fra Bakke gård ved Kjoseveien
Foto: Pål Giørtz (2017).

NEG S59 E18 - Veghistorie i Larvik er ei spørjeliste sendt frå Norsk etnologisk gransking i 2005 med tittel E18 - Veghistorie i Larvik. Utsendar var Norsk etnologisk gransking og spørjelista er ein del av arkivserien NEG Særemne. Spørjelista vart sendt ut i samnband med bygging av ny E18 til Sørlandet.

Same året sendte Ane-Sofie Hjemdahl saman med Anne Moestue og Ann Helene Bolstad Skjelbred ut ei breiare spørjeliste om vegar, NEG 231 Vei som kulturminne.

Innhaldet i spørjelista

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opp- havspersonens og eventuelt andre personers integritet.

I 1975 ble det bygget ny E18 forbi Larvik. Trafikken som tidligere hadde gått gjennom Larvik by, ble nå lagt utenom byen; ovenfor Bøkeskogen med kryssløsninger i tre plan på Farriseidet. Dette var Norges første treplanskryss, og på bakgrunn av dette ble veganlegget valgt ut som et verneverdig kulturminne og tatt med i Statens vegvesen sin nasjonale verneplan i 2002. Alle statlige etater er pålagt å lage slike verneplaner. Hensikten med Statens vegvesens verneplan var å kartlegge og ta vare på for fremtiden et representativt utvalg av ulike veger og bruer fra hele veghistorien, helt frem til i dag.

I forbindelse med planlegging og byggingen av ny E18 til Sørlandet, vil likevel deler av treplanskrysset ved Farriseidet bli revet. Derfor har Statens vegvesen igangsatt et større kulturhistorisk dokumentasjonsprosjekt om anlegget. Hensikten er å kartlegge, innhente og sikre kunnskap om treplanskrysset for ettertiden.

Dokumentasjonsprosjektet er fullfinansiert av E18-prosjektet i Statens vegvesen og inngår som et delprosjekt her. Vi samarbeider også med Larvik museum.

Prosjektet startet våren 2009 og er planlagt ferdigstilt i 2015. Prosjektet vil blant annet resultere i en bok som vil foreligge ved åpningen av ny E18 forbi Larvik i 2015.

Prosjektet blir gjennomført av seniorrådgiver og arkeolog Liv Marit Rui i Vegdirektoratet og etnolog og rådgiver for kulturminner i Statens vegvesen region sør, Anne-Sofie Hjemdahl.

Les gjerne gjennom hele spørrelisten før dere begynner å skrive. Lykke til!

Sjå også

Eksterne lenker