Nattmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nattmann eller rakker var yrkesbetegnelsen på den som utførte «urent» arbeid som å tømme doer, fjerne dyrekadaver, kastrere hester, gravlegge selvmordere og henrettede og assistere skarpretteren. Fra 1521 var det lovpålagt at alle kjøpsteder skulle ansette bøddel og rakker. Noen steder, som i Christiania, var det ikke noe tydelig skille mellom bøddelens og nattmannens oppgaver før rundt 1600. Ordet 'rakker' kommer fra tysk racken, som betyr 'å fjerne skitt/avfall', mens nattmann viser til at arbeidet ofte ble utført på nattestid.

Det finnes spor etter nattmennene i form av stedsnavn, men mange av disse har blitt endra fordi de var belastende. For eksempel ble Natmandshaugen i Oslo til Stensparken, og Natmandsgaden eller Rakkerstrædet i samme by ble til Pilestredet.

Nattmannen og hans familie ble stående lavest på rangstigen. Mens skarpretteren etter hvert fikk økt status, som kongelig embetsmann, forble nattmannen på bunnen. Han og familien måtte gjerne bo utafor selve byen. Når folk allikevel tok denne jobben, var det oftest i ren desperasjon – det var særlig dødsdømte som tok jobben, mot benåding.

Kilder og litteratur