Nedre Romerike Vannverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nedre Romerike Vannverk IKSs hovedadministrasjon holder til i Strandveien på Strømmen.
Foto: Steinar Bunæs/Eget foto
Nedre Romerike Vannverk IKS har sekundære lokaler i forbindelse med vannrenseanlegget i Hauglifjell, Asak.
Foto: Ukjent/NRV

Nedre Romerike Vannverk A/L (NRV) var et interkommunalt aksjelag eid av kommunene Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. NRV ble stiftet 24. juni 1971. Formålet var å levere vann til medlemskommunene. Lagets styre besto av ett medlem med personlig varamann fra hver av de deltakende kommunene. Selskapet skulle etter forutsetningene drives på forretningsmessig basis. Den leverte vannmengden til de enkelte kommunene utgjorde inntektsgrunnlaget. NRV var samlokalisert med og hadde felles administrasjon med det interkommunale selskapet AS Sentralrenseanlegget RA-2.

Ivar T. Henriksen var administrerende direktør for begge selskapene. Etter en rekke kritiske artikler i Aftenposten ble det iverksatt gransking av selskapene høsten 2005. Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD) fikk i oppdrag å gjennomføre granskingen. I slutten av juni 2006 leverte NRD en foreløpig rapport til styrene i selskapene. En endelig rapport ble avlevert 5. juni 2007. Men allerede i januar samme år tok Økokrim ut tiltale mot Henriksen for grov korrupsjon og grovt økonomisk underslag. Saken kom opp for Nedre Romerike Tingrett i oktober 2007. Den 14. februar 2008 ble Henriksen dømt til åtte års fengsel.

Fra 1. januar 2008 ble både NRV og RA-2 omorganisert og underlagt lov om interkommunale selskaper (IKS). De nystiftede selskapene heter henholdsvis Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. Fra samme dato ble alle anlegg og oppgaver knyttet til drikkevannsproduksjon og distribusjon overdratt til Nedre Romerike Vannverk IKS. Og på tilsvarende vis ble anlegg og oppgaver knyttet til avløpsmottak og rensing overført til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS.


0230 Lorenskog komm.png Nedre Romerike Vannverk er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.