Nettum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nettum
Alt. navn: Nittum
Først nevnt: 1520
Sted: Balke sokn
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 70 og 82
Type: Navnegard

Nettum er en navnegard i Balke sokn i Østre Toten kommune, nord for tettbebyggelsen Bilitt. Garden ble tidlig delt i delt to, nemlig Stor-Nettum (gnr. 70) og Velt-Nettum (gnr. 82). Stor-Nettum har seinere blitt delt i to hovedbruk (bnr. 1 og 2) og flere mindre eiendommer. De tre Nettumsgardene tilhører sjiktet av mellomstore landbrukseiendommer på Toten, med om lag 360-370 mål dyrka jord hver.

I Norske Gaardnavne utledes navnet som en sammensetning av (det forsvunne) elvenavnet Nitta og heim. «Kaldrassen, som fra N[ettum] falder i Leina, udspringer nær denne Gaard.»

Stor-Nettum ligger ved Nettumsvegen, som har navn etter disse to bruka. Velt-Nettum har adresse til vegen Blindtarmen.

Kilder og litteratur