Nils Hansen Friis

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nils Hansen Friis (død 1659) var lagmann i Skien.

Embetskarriere

Friis fikk bestallingsbrev 7. april 1656.[1]

Han hadde vært oversekretær i Danske kanselli i 1623.

Lagmann

Rådmann Peder Jensen fikk ved kongebrev av 20. oktober 1656 ordre om å fungere som lagmann fordi Friis var i Danmark «magtpaaliggende Erinder at bestille».[2] Den 17. februar 1657 fikk Jensen på nytt befaling om å fungere som lagmann i Friis’ sted fordi «høilærde Mester» Nils Friis var fraværende i Danmark.[3] Jensen fikk ny beskjed med samme begrunnelse dat. København 13. april 1657.[4]

Kommissær

Friis var kommissær i 1643 da han dømte sammen med lagmannen i Agder i en odelssak.

Familie

Friis’ opphav er ukjent. Han døde i 1659. Den 11. desember 1659 ble det kunngjort at kreditorer måtte anmelde sine fordringer.[5] Jørgen Pedersen, sønn av lagmann i Oslo, Peder Jørgensen, ble i 1654 gift med Sophie Lazarusdatter. Sophies mor het Helvig Nielsdatter Friis. Om her er en slektssammenheng, gjenstår å undersøke.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 505.
  2. Norske Rigs-Registranter, bd. XI, s. 662.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 23.
  4. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 37.
  5. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 289.


Fiat-justitia medium.jpg Nils Hansen Friis er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.