Nordposten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Nordposten var ei Venstreavis utgitt i Tromsø i årene 1885-87.

Politisk strid

Da de politiske partiene Høyre og Venstre ble dannet i 1884, var det midt i en opphetet politisk situasjon. Stortingsvalget 1882 ble av Tromsø Stiftstidende kalt «det viktigste som har foregått siden 1814». I Tromsø var Venstre det dominerende partiet, ved representantvalget 3. januar 1885 fikk partiet om lag 200 av de 284 avgitte stemmene. Men internt var det spenninger i partiet.

Tidlig i 1885 innbød jurist Kr. Moursund (1853-1892), adjunkt Hans Jakob Horst (1848-1931) og telegrafbestyrer og justermester Johan Peter Holthe til start av et nytt venstreblad. De begrunnet det med at «Tromsø Stiftstidende», en erklært venstreavis, hadde hjulpet høyremenn inn i bystyret. De klandret dessuten redaktør Gustav Olaf Kjeldseth (1839-1899) for «politisk lettferdighet og trofast mammontjeneste». I «Tromsø bys historie», b.1, skriver Nils A. Ytreberg: «Men en tar neppe feil i at hovedmålet var å bruke avisen som springbrett for Horst og Moursund til Stortinget. De to ble enige om å dele landet og byen mellom seg. K. Moursund tok utflytning til sitt landsted på øya og ble dermed valgbar i Tromsøysund, mens Horst arvet hans plass i byens formannskap».

Det første nummer av avisen «Nordposten» kom 10. april 1885. Avisen kom 2 ganger i uken, på tirsdag og fredag, 4 sider pr. nummer, «redigeret af et udvalg».

Valgkamp

Under valgkampen i 1885 var Kjeldseth bortreist, og det syntes å gi Horst en fordel i kampen mot sin partirival T. O. Fosse. Men da Kjeldseth kom hjem, viste det seg at Stiftstidende var sterkere enn Nordposten i kampen om venstrekandidaten. Ved stortingsvalget 21. august ble Fosse gjenvalgt, med lærer og ordfører Paul Koht (1844-1892) som varamann. Ved neste korsvei, i 1888, skulle Horst slå tilbake. Han var nå rektor ved Tromsø skole og ordfører i byen. Som stortingsmann skulle han få en lang og stor karriere som odelstings- og lagtingspresident, som skolepolitiker og medlem av Nobelkomiteen.

Da «Nordposten» opphørte med sitt siste nummer 30. des. 1887, skrev redaktør Kjeldseth i Stiftstidende at «Nordposten» hadde oppfylt sin misjon, idet dets stiftere hadde oppnådd det de strebet etter.


Kilder

  • N. A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1-2, 1946-65.
  • Nordposten. Årg. 1-3, 1885-87
  • Statsarkivet i Tromsø. Tromsø justerkammer (katalog).