Norges Byggskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges Byggskole (Norges Trelastskole) ble opprettet i 1953 i Lillestrøm.
Foto: Akershusbasen/MiA.

Norges Byggskole ble opprettet ved stortingsvedtak 21. mai 1953 med navnet Norges trelastskole, og i juni 1959 ble den offisielt åpnet. Den endret navn i 1997 til Stiftelsen Norges Byggskole. Skolen ble bygd i Lillestrøm der det fantes lang erfaring innen byggvarehandel og sagbruksnæring, og der det var tre store sagbruk i drift. Ved skolen får en fagopplæring og toårig teknisk fagskole på hel- eller deltid, og den utdanner ledere og fagspesialister i byggnæringen. Basisvirksomheten er fagopplæring og fagskoleutdanning for tremekanisk industri, byggvarehandel og trebyggmarkedet.

Skolen ble finansiert av bransjeorganisasjonene Norges Trelastforbund, Trelasthandlernes Landsforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund og Lillestrøm kommune (1908-1962).

De første 25 trelastteknikerne ble uteksaminert våren 1959. Skolen var ettårig, men fra 1972 ble den utvidet til to år. Sammen med 15 andre skoler ble den i forbindelse med innføringen av ”Lov om videregående opplæring” i 1974 lagt direkte under staten. Den statlige driften fortsatte til 31. desember 1990 da skolen etter ønske fra departementet ble overført til Stiftelsen Norges Trelastskole. Det var Trelastindustriens Landsforening og Norsk Treteknisk Institutt som opprettet stiftelsen. I 1997 endret den navn til Stiftelsen Norges Byggskole.

I juni 2006 fikk skolen NOKUT-godkjent heltidsstudiet på Teknisk fagskole bygg og anlegg med fordypning i bygg og treteknikk og Treindustriens bedriftsskole med toårig nettstøttet deltid.

Norges Byggskole tilbyr dessuten fleksibel utdanning med kurs og fagopplæring der en kan sette sammen en rekke kortere etter- og videreutdanningsmoduler til en fullverdig utdanning.

Fagskoleutdanningen har bred forankring i den nasjonale strategien om å øke forbruket av tre, særlig innenfor byggenæringen.

Kilder og litteratur