Norges Yrkeskvinners Landsforbund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges Yrkeskvinners Landsforbund (NYKL) ble stiftet i Oslo som Norges selverhvervende kvinners landsforbund 16. juni 1931, med Nanna With som første formann. Et navneskifte ble foreslått allerede i stiftelsesåret,[1] men navneendringen kom ikke før på landsmøtet i 1938.

Organisasjonen skulle fremme interessene til kvinner i ulike yrker og fungere som en møteplass for gjensidig hjelp og støtte. Å stimulere yrkeskvinnenes sosiale og politiske interesse og ansvarsfølelse var også blant NYKLs hovedmål.

Sosialt og politisk skilte organisasjonen seg, i følge historiker Bodil Christine Erichsen, markant fra arbeiderbevegelsen. "Det later til å ha vært borgerlige, mer og mindre feministiske yrkeskvinners behov for egen organisering i en tid da det meste handlet om husmorsaken, som førte til opprettelsen av yrkeskvinneklubber på 1930-tallet."[2] Mange av landsforbundets medlemmer hadde lang utdanning som leger, advokater og arkitekter.[3]

Blant organisasjonens viktigste kampsakene var kvinners rett til lik lønn, selvstendig skatt og uavhengig statsborgerskap. Også spørsmål som barnetrygd, hushjelplov og boforhold for enslige sto på agendaen.

Før etableringen av landsforbundet, fantes det organisasjoner for yrkeskvinner i Oslo og Drammen. I 1948 var 28 organisasjoner tilsluttet NYKL.

Organisasjonen hadde også en internasjonal profil og var tilsluttet Yrkeskvinners Verdensforbund (International Federation of Business and Professional Women), som ble etablert i Genève i 1930.

Formenn

Tilknyttede organisasjoner

I følge Kvinnens verden var 28 organisasjoner tilsluttet organisasjonen omkring 1960.[5] Det samme antallet oppgis i NYKLs brosjyre fra omkring 1948.[6]

Etablert/tilsluttet etter 1960

Fotnoter

  1. Tidens Tegn 1932.06.17. 19320617. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Norske kvinners liv og kamp. Utg. Res publica. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Norsk likestillingshistorie. Utg. Fagbokforl.. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. Sandefjords Blad 1967.06.12. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Kvinnens verden: s. 1243
  6. Brosjyre om Norges Yrkeskvinners Landsforbund.
  7. Vestlandske Tidende 1954.11.08. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur