Norsk Forening for Fartøyvern

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Medlemsbåten Haugefisk
Medlemsbåten Hestmanden under restaurering.
Medlemsbåten Svanhild.
Medlemsbåten Styrbjørn ved kai i Oslo høsten 2012.
Medlemsbåten Børøysund ved Oslo havn 2012.
Medlemsbåten Atløy

Norsk Forening for Fartøyvern er en landsomfattende organisasjon for vernede fartøy som ble stiftet i juni 1985. Foreningens oppgave er å fremme bevaring av vernede fartøy etter antikvariske retningslinjer. Norsk Forening for Fartøyvern arbeider for at offentlige myndigheter skal ta større ansvar for fartøyvernet og legge forholdene til rette for det frivillige arbeidet.

Per 2013 har foreningen 156 fartøy som medlemmer. Medlemsfartøyene utgjør en variert samling av dekkete eller større åpne fartøyer, fra fiskefartøyer, redningsskøyter, galeaser, jakter til slepebåter og passasjerskip. Fartøyene er lokalisert over hele landet, og mer enn 12 000 personer er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig basis.

Historikk

Foreningen ble stiftet i 1985 i kjølvannet av et seminar om fartøyvern som ble avviklet på Isegran i Fredrikstad i 1984. Dette seminaret, «Fartøyvernet; status og framtid», ble avholdt på initiativ fra en rekke entusiastiske enkeltpersoner. Deltakerne som representerte fartøyeierne ble enige om at det var behov for en pressgruppe som kunne representere de private fartøyene ovenfor politikerne.

På konstitueringsmøtet i 1985 var alle 43 fartøy som hadde mottatt økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd og Miljøverndepartementet invitert. Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) ble stiftet 15. og 16. juni 1985 i Oslo ombord på det tidligere hurtigruteskipet M/S «Håkon Jarl». Formålsparagrafen som ble vedtatt sa at «Norsk Forening for Fartøyvern skal fremme bevaring av verneverdige fartøy etter antikvariske retningslinjer og at foreningen skal fremme samarbeid mellom fartøyeiere og en enhetlig opptreden overfor myndighetene».

Det er fartøyene som har medlemskap i Norsk Forening for Fartøyvern. Foreningen organiserer om lag to tredjedeler av alle vernede og fredede fartøy i Norge. Dekkede skip eller store åpne båter kan bli medlem dersom de restaureres og vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper. Det er foreningens årsmøte som tar opp nye medlemmer. Da foreningen ble etablert i 1985 fantes det ingen organisert fartøyverngruppe i Norge. Vernefeltet var nylig lagt under Miljøverndepartementet og bevilgningene var små. Mye har forandret seg på de årene foreningen har eksistert. For selv om det, i foreningens øyne, er langt igjen før fartøyvernet er godt nok ivaretatt av myndighetene og sidestilt det landbaserte kulturminnevernet, har fartøyvernets status blitt betydelig høynet.

Foreningen er medlem av Norges Kulturvernforbund, European Maritime Heritage, Frivillighet Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Medlemmer

Fotnoter

Eksterne lenker