Norsk Retstidende

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norsk Retstidende var en publikasjon som gjenga de aller fleste dommer fra Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg i perioden 1836 til 2015. Det ble først utgitt av advokater ved Høyesterett, så av dommere samme sted og fra 1870 av Den norske Sagførerforening, senere Den Norske Advokatforening. Fra 2016 blir dommer i stedet publisert på Lovdata. Norsk Retstidende eksisterer fortsatt i form av e-bok eller pdf-fil som kan hentes ut fra Lovdata av Lovdata Pro-brukere.

Historie

De første utgavene hadde undertittelen «redigeret av Advokaterne ved Norges Høiesteret». De faste advokatene der sto for utgivelsene til og med 1843. Deretter tok forskjellige høyesterettsdommere over, og publikasjonen fikk også forskjellige undertitler.

I 1870 ble Norsk Retstidende slått sammen med Ugeblad for Lovkyndighed, som Den norske Sagførerforening hadde gitt ut siden 1861. Norsk Retstidende fikk da undertittelen Ugeblad for Lovkyndighed, Statistik og Statsøkonomi, og brukte den til og med 1908. Fra 1909 ble ble bladet gitt ut med latinsk skrift i stedet for gotisk.

Innhold

Opprinnelig var det bare høyesterettsdommer som ble gjengitt. Etter sammenslåinga i 1870 tok man også inn stoff som hadde vært vanlig i Ugeblad for Lovkyndighed, som juridiske artikler, eksamensoppgaver og karakterlister fra juridisk embetseksamen. I tillegg til å gjengi avgjørelsene fra Høyesterett, var det også redaksjonelle konsentrater av avgjørelsene. Disse ble indeksert årlig, slik at leserne raskt kunne finne avgjørelser innen forskjellige rettsområder. De årlige registrene ble hvert femte år samla og utgitt som egen bok.

I en del tilfeller er også dommer fra lagmannsrettene blitt publisert i Norsk Retstidende Dette gjelder blant annet noen av dommene fra rettsoppgjøret etter andre verdenskrig og noen viktig voldgiftsdommer.

I 1970-åra forsvant de juridiske artiklene og eksamensresultatene, og Retstidende ble en ren domssamling.

Organisering

Avhengig av aktivitetsnivå og dommene lengde kom det ut mellom 25 og 30 hefter i året, og hver årgang har hatt mellom 1500 og 2000 sider. Det utvikla seg en regel om at henvisninger til Retstidende ikke oppgir hvilket hefte, kun årgang, ettersom sidene er nummerert fortløpende gjennom hele årgangen. En typisk henvisning er da «Rt. 1975 s. 220» eller i nyere tid «Rt-1975-220», altså side 220 i 1975-årgangen. Det ble også vanlig at enkelte dommer som det ofte ble henvist til fikk med et kallenavn, som «Rt. 1975 s. 220 (husmordommen)». Disse kallenavnene er ikke trykt i Retstidende, men ble brukt for å lettere huske viktige dommer.

Etter at Lovdata tok over er systemet for henvisninger lagt om, ettersom dommene publiseres fortløpende uten sammenhengende sidetall. For eksempel viser «HR-2016-389-A» til Høyesteretts dom nr. 389 i 2016, og A viser at den ble avsagt i en av avdelingene. U viser til Høyesteretts ankeutvalg, og det kan også stå S eller P for storkammer eller plenum.

Litteratur og kilder