Norsk Tjenestemannslag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fanen til Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo på Youngstorget 1. mai 2015.
Foto: Chris Nyborg

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for tilsatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning, særlig kultur- og forskningsinstitusjoner. Med nær 55 000 medlemmer per 2023 er det et av de største forbundene i LO. NTL ble etablert i 1947.

Historie

Før andre verdenskrig var en betydelig andel av de statsansatte organisert i Statstjenestemannsforbundet.. Like før krigen sa flertallet der nei til å gå inn i LO, og mindretallet begynte arbeidet med å starte en ny fagforening med LO-tilknytning. De eksisterende LO-organisasjonene for statstilsatte var organisert etter etater. Et av disse etatsforbundene, Norsk Telegraf og Teleforbund, tok ledelsen i organiseringa av et samleforbund. Krigen kom i veien for arbeidet, og det skulle drøye til den 1. november 1947 før Norsk Tjenestemannslag kunne etableres. Dette gjorde et betydelig innhogg i medlemstallet til Statstjenestemannsforbundet, som allikevel overlevde og eksisterer som STAFO i hovedsammenslutninga YS.

Som del av LO har det alltid vært et bånd til Arbeiderpartiet, men NTL har gjennom mye av sin historie hatt en sterk venstreoppisisjon. Dette har ført til at NTL ikke har formelt samarbeid med noe enkeltparti, og ikke gir økonomisk støtte til politiske partier.

I de første tiårene forholdt NTL seg for det meste nøytralt i politiske spørsmål. Dette hadde åpenbart sammenheng med forventningen om at statstilsatte må være forsiktige med politiske bindinger; de skal utføre sitt arbeid uavhengig av hvem det er som sitter med regjeringsmakt og stortingsflertall. Dette endra seg noe i 1970-åra, da det kom en rekke endringer i offentlig sektor. NTL begynte da å uttale seg om politisk retning innen spørsmål som direkte påvirka statstilsattes arbeidsforhold, som privatisering, konkurranseutsetting og New Public Management. Sammen med en rekke andre fagforbund og andre organisasjoner er NTL tilslutta paraplyorganisasjonen For velferdsstaten.

I EU-saken gikk NTL i 1972 inn for medlemsskap i EEC. I 1992 gikk forbundet med knapt flertall inn for norsk tilslutning til EØS, men i 1994 anbefalte NTL at LO ikke skulle ta stilling i spørsmålet om medlemskap i EU.

Ledere

Det kan nevnes at LO-leder Gerd-Liv Valla var nestleder i NTL fra 1994.

Struktur

NTLs struktur er basert på organisasjonsleddene landsforeninger, foreninger og avdelinger. Foreningene er organisert på en eller flere arbeidsplasser, og er direkte knytta til forbundet. Avdelingene er organisert etatsvis ved en eller flere arbeidsplasser, og er tilknytta de forskjellige landsforeningene – som i sin tur er knytta til forbundet. Landsforeningene er basert på etat eller fagområde, f.eks. NTL NAV, NTL Forsvaret og NTL Høgskolene. Avdelingene sender ikke delegater direkte til landsmøtet; de sender i stedet delegater til sine respektive landsforeninger, som så sender delegater til landsmøtet. Foreningene velger delegater til landsmøtet direkte.

Opprinnelig hadde NTL også en fylkesstruktur, men denne ble avskaffa i 1958.

NTL Ung organiserer studenter, lærlinger og statstilsatte under 35 år.

NTL er medlem av LO-kartellet LO Stat.

Kilder og litteratur