Norsk institutt for bioøkonomi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
"Slektstreet" til NIBIO, Norsk Institutt for bioøkonomi der de viser hvilke institusjoner som er forgjengerne. NIBIO ble opprettet i 2016.

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, ble opprettet i 2016. NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

De holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. Forskningsstasjonen NIBIO Apelsvoll ligger ved Kapp i Østre Toten.

Prosjekt

Tilbakeblikk – norske landskap i endring

I 1998 etablerte NIBIO et bakkefotograferingsprogram som i dag går under navnet Tilbakeblikk - norske landskap i endring. I perioden 1998 – 2003 ble 130 tilfeldig utvalgte 1 km2 store jordbruksområder, fra Vadsø i nord til Lista i sør, førstegangsfotografert fra bakken.

I alle områder ble det tatt mellom 25 og 40 fotografier, og for hvert bilde ble det registrert koordinat, himmelretning og objektivets brennvidde. I re-fotograferingssammenheng utgjør dette i dag en verdifull bildebase med ca. 4500 førstegangsfotografier, og flere av disse områdene er senere sporadisk oppsøkt og gjenfotografert.

Re-fotografering av gamle motiver

Siden 2002 er det i hovedsak re-fotografert mange eldre landskapsbilder fra ulike tidsepoker og fotografer. Både fra offentlige institusjoner og private. To fotografer som særlig er fulgt over hele landet er Axel Lindahl (perioden 1884-1896) og Anders Beer Wilse (1901-1948). Disposisjonsretten til deres bilder tilhører Norsk Folkemuseum, som også er Tilbakeblikk-programmets fremste samarbeidspartner.

I tillegg er også en mengde nyere bilder fra vår egen nære fortid blitt re-fotografert. Også disse gjenfotograferte bildenes fotoståsted blir koordinatfestet. Alle endringspar som innbefatter de gamle bildene skal etter hvert overføres til Norsk Folkemuseums arkiver. Pr. 2019 er omtrent 4000 landskapsbilder blitt re-fotografert. Fotograferingsmetoden brukt i Tilbakeblikk inngår i dag som en av flere metoder NIBIO bruker for å innhente stedfestet miljøinformasjon. I den sammenheng er endringsbildene særlig godt egnet til å illustrere andre endringsdata.

Minnestein over tidligere slekter. Står i Vangrøftdalen, Os kommune, Hedmark. Faksimile der Nationen presenterer fra prosjektet "Tilbakeblikk - norske landskap i endring", her fra årene 1968 og 2012. Nationen, 09.06.2017, s. 28.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!