Norsk institutt for bunad og folkedrakt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Drakter fra Setesdal (Aust-Agder), bilde fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Gro og Knut Gjerden med sønene Pål og Tarald 17. mai 1965. Foto: Gerd Fosse Hovden.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt ligger ved ValdresmuseaFagernes, og er et kompetansesenter som arbeider med forskning, dokumentasjon og formidling på feltet folkedrakt i bunad i Norge. De beskjeftiger seg både med tekstil- og håndverkskunnskap, og med å fremme kunnskap om bunad og folkedrakter som kulturuttrykk i eldre og moderne tid. Instituttet driver jevnlig feltarbeid i hele landet, for å registrere eldre draktplagg i privat eie. Slik har de opparbeidet seg et omfattende arkiv bestående av både fotografier, mønsterskisser og annet materiale knyttet til eldre draktskikk og tekstilbruk.

Rådgivingsarbeidet som instituttet driver retter seg både mot bunadsbrukere og bunadsprodusenter - i tillegg til at instituttet ofte er involvert når nye drakter skal rekonstrueres av eldre materiale, eller bunader skal revideres.

Historie

Instituttets historie strekker seg tilbake til 1947, da man under Heimeyrkekontoret i Landbruksdepartementet opprettet en statlig bunadsnemd. Man ønsket etter hvert at denne Statens Bunadsnemnd skulle ha godkjenningsrett på bunadsfeltet, men organisasjonen hadde aldri mandat til å verken forby eller påby draktpraksis, og man holdt seg til begrepet "tilrådd". Organisasjonen ble flyttet og omdøpt flere ganger, og i 1986 ble man flyttet fra Oslo til Fagernes. Navnet var Bunad- og folkedraktrådet fram til 2010, da man i forbindelse med konsolideringa med Valdresmusea fikk navnet Norsk institutt for bunad og folkedrakt, mens et fagråd overtok rådsnavnet.

Organisering

Fra 2008 har instituttet vært en seksjon i Valdresmusea AS. Instituttet ledes av en selvstendig direktør som faglig øverste leder, og har nasjonale oppgaver fra Kulturdepartementet. I tillegg oppnevnes det fagråd, Bunad- og folkedraktrådet, av Kulturdepartementet. Institusjonen fikk navnet Norsk institutt for bunad og folkedrakt i 2010.

Direktører

Bunad- og folkedraktrådet

Bunad- og folkedraktrådet er et fagråd oppnevnt av Kulturdepartementet, som skal være «ein rådgjevande instans for arbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (...) og for Kulturdepartementet».[1].

Eksterne lenker

Referanser

  1. Retningslinjer for Bunad og folkedraktrådet