Norstad (Steinslienga)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norstad er et hus i boligområdet Steinsjå i Nordlia, Østre Toten kommune (gnr. 129, bnr. 7). Norstad var opprinnelig husmannsplass under garden Nord-Steinsli og het da Steinslienga. Stedet ble sjølstendig småbruk under navnet Norstad i 1919. Kjøper var Ludvik Norstad, oppvokst i Andersgardstuggua, som i 1934/35 også fikk ekspropriert plassen Brubakken (bnr. 9) fra Sør-Steinsli. Ludvig Norstad solgte etter andre verdenskrig jorda i Norstad og på Brubakken som boligtomter.

Ulovlig askehogst?

Den 12. mars 1898 starta lensmannen i Østre Toten etterforsking av en tjuverisak i Steinsliengen. Husmannen Hans Halvorsen var mistenkt for å ha hogd ulovlig en del asketrær ved boplassen sin. Trærne hadde han solgt til to vognfabrikanter, en på Gjøvik og en i Vardal. Vognfabrikkene brukte nemlig det harde treslaget ask til skjæker. Gardbrukeren på Nord-Steinsli mente imidlertid at husmannen ikke hadde rett til verken å hogge eller selge askene, sjøl om de sto innafor plassens gjerde. Det er uvisst hva som ble utfallet av saken.

Kilder