Oftedahls Hotell (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygningen der Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgiveri og senere Lillestrøm Hotell holdt til. Foto: Nils Steinar Våge

Oftedahls Hotell ble opprettet i 1891 av Lauritz Oftedahl. Hotellet var opprinnelig Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgiveri som i 1880 ble flyttet fra Skrimstad gård i Skedsmo-bygda og het Skrimstad skysstasjon og gjestgivergård.

Hotellet fikk skjenkerett under forutsetning av at det fikk «bedre» gjester enn Losjihuset Eli i Skrevet. På hotellet var det dessuten kinoframvisninger de fleste ukedagene, og her ble det også arrangert annen underholdning av ulikt slag. Dette trakk gjester, og hotellet gikk godt.

Avholdsbevegelsen stod sterkt i Lillestrøm på dette tidspunktet. Etter press fra avholdsfolket mistet hotellet skjenkeretten i 1906, og driften ble ulønnsom. Hotellet ble nedlagt samme året.

Hotellet ble senere gjenåpnet av Aimar Ødeby, og det fikk navnet Lillestrøm Hotell. Siden Ødeby heller ville satse på forretningsdrift i første etasje, overlot han hotellet til Solem som også var involvert i driften av Solheim pensjonat, og han valgte å legge ned hotellet.

Gjester og betjening ved Oftedahls Hotel i Lillestrøm feirer 17. mai omkring 1900.
Blå plakett på Solheimsgata 4 i 2014. Bygningen er fra omkring 1880. Der holdt Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgiveri og senere Lillestrøm Hotell til. Foto: Nils Steinar Våge

Bygningen i 2015

Bygningen som har blitt brukt til forretning av familien Ødeby, er sterkt endret. Det er ikke noe ved det ytre som viser den gamle bygningens sveitserstil. De tykke gråsteinsmurene og bjelkelaget i etasjeskillet mellom kjelleren og førsteetasje viser byggets alder og opprinnelse. Tømmerkonstruksjoner som en kan se i et kott i loftsetasjen, består av grov plank av god kvalitet. Stokkene er flatsaget på sidene av en oppgangssag. Dvs at de er skåret før sirkelsagene kom på midten av 1880-tallet, og det kan tyde på at tømmeret enten kan være eldre, eller at det kommer fra et sagbruk som ennå drev på den gamle måten.

Innvendige trapper med rekkverk, gamle tregolv i toppetasjen, innvendig panel og innvendige dører med glassruter, hengsler og beslag peker imidlertid mot seint 1800-tall.


Litteratur

  • Berg, Sveinung og Inge Lindblom: «Stallen». Vurdering kvartal 8, Lillestrøm sentrum. NIKU Oppdragsrapport nr 19/2010.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. II. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Tosterud, Børre og Tom Klemetzen: Visste du at Tarzan kommer fra Lillestrøm? Lillestrøm i tekst og bilder fra da til nå. Lillestrøm 1998.