Oldtidsruta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oldtidsruta er en løype som i anledning Kulturminneåret 2009 har blitt satt sammen i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg i Østfold.

Oldtidsruta er en rundtur fra Skjeberg via Fredrikstad og Sarpsborg før det returneres til Skjeberg, som best kan gjøres på sykkel eller med bil. Turen følger riksvei 110 gjennom tidligere Skjeberg kommune (nå Sarpsborg) vestover til Fredrikstad med en avstikker til Gamlebyen, nordover til Hafslund i Sarpsborg og deretter sydover til Skjebergsletta over mindre veier.

Ruten begynner ved Skjebergsletta, går videre langs Høysand og Solberg der blant annet helleristninger av firehjuls vogner, solbilder og skålgroper kan sees, før turen stopper ved Hornnes med sine 22 solskip og stjerneskip fra yngre bronsealder. Videre forbi Ullerøy og Gunnarstorp med gravminner fra jernalderen, en gravrøys fra eldre bronsealder, steinsettinger og steinringer fra bronse- og jernalder, frem til Storedal Kultursenter på gården Storedal der Magnus den Blinde skal ha blitt født. På denne gården ligger flere hundre graver, og funn med tilknytning til romerriket er gjort her.

Like ved Borge kirke ligger Hunn-feltet med spor etter bronsesmedvirksomhet, flere graver både fra førromersk jernalder og fra yngre jernalder og steinsetninger. På Hunnfjellet ligger dessuten en bygdeborg, Ravneberget. På Begby-feltene finner vi jordbruksristninger samt «begbymannen» og «danseren». Herfra er det kort vei innom Gamlebyen i Fredrikstad, en intakt festningsby fra 1657, før turen går videre mot Sarpsborg. Like ved krysset mellom Rv114 og E6 ligger Opstadfeltet, et stort steinringfelt fra førromersk jernalder. Herfra kan du ta en avstikker videre nordvestover til Kalnes jordbruksskole og helleristningene på bergflatene like ved skolen. På nest siste stopp Hafslund hovedgård, øst i Sarpsborg, ligger store gravhauger fra yngre jernalder nederst i herregårdsparken, og på jordet nedenfor denne ligger en liten øy med flere helleristninger.

Siste stopp er Bjørnstadskipet som ligger ved fylkesvei 583, den måler ca 4 x 1,5 meter, og skal være Nord-Europas største enkeltstående skipsristning. Det finnes også to mindre, meterlange, skip her. Ristningene er fra bronsealderen, ca 1000 år f. Kr.

Stoppesteder underveis

Storedal Kultursenter

Storedal Kultursenter

Hunn-feltet

Hunn-feltet

Begby-feltene

«Begbymannen» er en av de mest kjente enkeltfigurene blant Østfolds helleristninger.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Begbyfeltene i Fredrikstad kommune er et område med helleristninger og gravhauger fra bronsealder og jernalder. Det er delt i to områder, Gullskår og Skolefeltet. Feltet har navn etter gården Begby.

Feltet har et betydelig antall ristninger, inkludert to som er kjent som «Danseren» og «Begbymannen». Det er satt opp informasjonsskilt med plattformer, og det er reist ei tretrapp på fjellet for å gi godt oversyn uten at bergkunsten slites ned.

På området finner man også et gravfelt fra jernalderen med en gravhaug som er tydelig i landskapet, samt ei grunn jettegryte.

Gamlebyen i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen, tegnet av Finn Bjørklid.

Gamlebyen er den eldste delen av Fredrikstad by. Den ble grunnlagt 12. september 1567 på østsiden av Glomma, hvor elva deler seg i to løp. Kong Frederik II signerte byfundasjonsbrevet, og Fredrikstad ble den første norske by som ble grunnlagt etter middelalderen og den første som kongen tillot at ble oppkalt etter kongen selv. Gamlebyen i Fredrikstad med sin unike bybebyggelse innenfor de velbevarte festningsverkene fra 1660-tallet gjør den til Nord-Europas best bevarte festningsby.

Kalnes jordbruksskole

Kalnes jordbruksskole

Hafslund hovedgård

Hafslunds hovedbygning, oppført i 1761 av Peder Elieson.

Hafslund hovedgård er en herregård i den tidligere Skjeberg kommune, siden 1992 del av Sarpsborg. Første gang gården er nevnt i kildemateriale er i 1344. På den tiden var gården krongods, sannsynligvis en del av Haftor Jonssons store godskompleks. Beliggenheten ved Sarpefossen, den fossen i Europa med mest vannføring har gjort at Hafslund har drevet både sagbruk og fabrikker. Flere fortidsminner finnes nederst i herregårdsparken der store gravhauger fra yngre jernalder ligger, og på jordet nedenfor parken ligger en liten øy med flere helleristninger.

Bjørnstadskipet

Bjørnstadskipet

Ekstern lenke


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Oldtidsruta er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.