Ole Miøen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 9. mai 1980: Utsnitt av omtale av Ole Miøens beordring til tjeneste i Brussel.

Ole Miøen (født i Oslo 25. april 1926, død 23. oktober 1994) var artillerioffiser med en omfattende militær karriere, som ble avsluttet som generalmajor og sjef ved den norske militærmisjonen i Brussel.


Familie

Ole Miøen var gift med Wenche (1930-2005).

Liv og virke

Ole Miøen gjennomgikk Krigsskolen 1946-48 og Hærens stabsskole 1954-55. Etter å ha tjenestegjort i Tysklandsbrigaden var han 1950-54 ved Generalinspektøren for Feltartilleriets stab.

Etter Hærens stabsskole i 1955 var Miøen i en to-årsperiode instruktør ved Skyteskolen for Feltartilleriet, før han i 1957 ble major og tjenestegjorde ved Felles operasjonssenter i Nord-Norge. Han var så to år rakettoffiser i Generalinspektøren for Feltartilleriets stab, før han 1961-62 var nestkommanderende ved Rakettartilleribataljonen i Brigaden i Nord-Norge.

Fra 1962 til 1968 tjenestegjorde Miøen ved Hærens stab, fra 1965 som oberstløytant og avdelingssjef. Fra 1968 til 1970 var han sjef for Feltartilleribataljonen ved Brigaden i Nord-Norge. Deretter var han tre år som forsvarsattache i Bonn. Han ble oberst i 1973.

1973-1974 var Miøen sjef for Feltartilleriets skole- og øvingsavdeling, 1974-75 var han Artilleriinspektør, 1975-77 sjef for plan- og budsjettavdelingen ved Forsvarets Overkommando.

Mellom 1977-80 var Miøen Land Deputy ved NATOs Nordkommando på Kolsås, med generalmajors grad, før han i 1980 ble utnevnt som sjef for den norske militærmisjonen ved NATO i Brussel og representant i Atlanterhavspaktens komite av militære representanter. Her satt han til 1984.

Ettermæle

Ole Miøen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 27. oktober 1994 skrev generalmajor Sven Sved blant annet:

Generalmajor Ole Miøen var en energisk og allsidig offiser med stor arbeidskapasitet. Han hadde en sterk sosial legning som var med på å skape et godt miljø i de avdelingene han ledet. Under sin tjeneste innen Feltartilleriet og i fremtredende stillinger i Hæren, må han tillegges en stor del av æren for det arbeidet som ble gjort for å bygge opp Feltartilleriet etter krigen og utvikle det til det moderne våpen det ble i løpet av hans tjenestetid.

Ole Miøen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

  • Aftenposten 5. april 1975
  • Aftenposten 9. mai 1980
  • Aftenposten 27. oktober 1994 (nekrolog).