Oluf A. Martins Møbelindustri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Både under og i årene etter krigen disponerte Oluf A. Martins store deler av bebyggelsen på Flaenområdet i nedre høyre hjørne på bildet, med adresse Sagdalsveien 42.
Foto: Akershusbasen.
Oluf A. Martins.
Foto: Annonse i VelNytt.

Oluf A. Martins Møbelindustri A/S ble etablert i Oslo i 1939 av Oluf A. Martins, som var sønn av møbelhandler Martin Olsen i Oslo. I 1941 flyttet firmaet til ledige trebygninger på Flaen Brug i Strømmen. Det ble da kjøpt inn enkelte maskiner så langt dette kunne skaffes, og flere ble kjøpt inn etter krigen. Fabrikken produserte møbler, radiokabinetter, enklere tremøbler og serveringsbrett. Finérpressen var sentral i produksjonen. Her ble lim påført mellom to valser, før produktet ble sendt inn i en damppresse under høyt trykk.

Lokalene ble etter hvert for trange og uhensiktsmessige. I begynnelsen av 1950-årene fikk bedriften en tomt på Nordby, omtrent der Nordens vei i dag tar av fra Nordbyveien. Men grunnforholdene var vanskelige, og planene måtte oppgis da et større leirras ble utløst under gravearbeidene.

For Oluf A. Martins ble løsningen at de i 1956 flyttet til en tomt innerst i Skjærvaveien, hvor Maxbo holdt til senere. Firmaet drev her til 1969, da kom Blindheim Møbelfabrikk AS inn som eier. I 1973 ble driften overflyttet til Blindheim i Ålesund.

Oluf A. Martins A/S mottok i 1967 Merket for God Design fra Norsk Designråd for et av sine salongbord. Ansvaret for design var det Bjørn Pettersen som hadde.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Gisledal mølle. Et hundreårsminne for Strømmen. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2007.
  • Molaug, Sonja, Kari Amundsen og Arnesen, Kirsten: Industrihistorie langs Sagelva. Den kulturelle skolesekken. Skedsmo kommune 2007.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva … med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas Venner. Strømmen 2004. Ill.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. 2. opplag. Strømmen 2009.