Ordførere i Mosjøen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mosjøens ordførere var mennene som, fra Mosjøen bykommunes opprettelse den 1. januar 1876 og til dens innlemmelse i Vefsn kommune den 1. januar 1962, bekledte det fremste politiske hverv i kommunen: ordførerhvervet. Mosjøen bykommune hadde gjennom tilnærmet hele sin levetid ordførere med borgerlig bakgrunn.

Liste over ordførere i Mosjøen

 • 1876–1877: Andreas Bech Jürgensen, handelsmann
 • 1878–1879: Johan Jakob Johannessen, glassmaker
 • 1880–1882: Andreas Bech Jürgensen
 • 1883–1887: Ole S. Elnan, handelsmann
 • 1888–1889: Fredrik Schroeder, telegrafinspektør
 • 1890: Ole S. Elnan
 • 1891: Fredrik Schroeder
 • 1891: Ole S. Elnan
 • 1892–1895: Fredrik Havig, overrettssakfører
 • 1896–1898: Ole S. Elnan
 • 1899–1901: Erik Bathen, postmester (Høyre)
 • 1902–1903: Ole S. Elnan, handelsmann (Venstre)
 • 1904–1908: Erik Bathen, postmester (Høyre)
 • 1909: Ole A. Fellingfors, bokholder (Høyre)
 • 1911–1913: Mathias Løkke, banksjef (Fremskrittspartiet, det gamle)
 • 1914–1916: Thomas Riis, veiveseningeniør (Fremskrittspartiet, det gamle)
 • 1917: Anton Solbraa, major (Borgerpartiet)
 • 1918–1921: Kristian Tustervatn, lærer (Venstre)
 • 1922–1923: Ole T. Olsen, overrettssakfører (Borgerpartiet)
 • 1924: Otto Bugge, skogforvalter (Arbeiderpartiet)
 • 1925: Ole T. Olsen, overrettssakfører (Borgerpartiet)
 • 1926: Kristian Tustervatn (Venstre)
 • 1927–1931: Harald R. Barth, kjøpmann (Borgerlig Samlingsparti)
 • 1932–1934: Hans Jarnæs, kvartermester (Borgerlig Samlingsparti)
 • 1935: Harald R. Barth (Borgerlig Samlingsparti)
 • 1936–1937: Hans Jarnæs (Borgerlig Samlingsparti)
 • 1938–1940: Carl W. Johansen, baker (Arbeiderpartiet)
 • [...]
 • Ole Ferdinand Andersen
 • 1957–1961: Einar Jensen

Se også

Litteratur

 • Vefsn Bygdebok: Bind I–III
 • Se s. 359-360 i bind III for ordførere 1900–1940