Orienteringsklubben av 1952

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trevarelokalet i Strømmen hvor klubben ble stiftet i 1952.
Alf Stefferud ved oppsetting av minnetavle ved Åmotdammen i april 2012.
Foto: Steinar Bunæs/Eget foto

Orienteringsklubben av 1952, som regel kalt O-52, var en forløper til Østmarka Orienteringsklubb. O-52 var den første spesialklubben for orientering på Romerike og den andre i landet. Den ble stiftet 1. februar 1952 som en sammenslutning av orienteringsgruppene i flere idrettslag i kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, inkludert Lillestrøm, som den gang var egen kommune.

Egen hytte

O-52 fikk rundt 1960 tak i ei tomt ved enden av Kurlandsveien, og etter mye dugnadsarbeid sto hytta klar med garderobe og badstue samme høst. Materialene til hytta kom fra det gamle kapellet på Stalsberghagen, som klubben hadde fått overta mot å stå for nedrivningen av bygningen etter at det hadde blitt bygd nytt krematorium. Det forelå planer for nye byggetrinn på hytta, men så ble Lørenskog- og Kurland-området gjenstand for boligbygging. Aktiviteten fra hytta gikk ned etter hvert som utbygginga grep om seg, og i 1979 ble tomta overdratt til Lørenskog Frikirke, som i 1983 bygde sin kirke der. Klubben hadde siden planer om ny hytte, men planene ble aldri realisert.

Oppfølgeren Østmarka Orienteringsklubb

29. januar 1998 gikk klubben sammen med Rælingen Orienteringskubb og stiftet Østmarka Orienteringsklubb. En ildsjel i klubben er Alf Stefferud, som har vært medlem siden 1952 og har vært en foregangsmann innen presisjonsorientering.

Referat fra stiftelsesmøtet i O-52

Referat fra Akershus Arbeiderblad. Referenten var antagelig senere ordfører Odd G. Kværne, han pleide vanligvis å undertegne med Rover.

O-52 (Orienteringsklubben av 1952)

ble navnet på den nye orienteringsklubben som ble stiftet på den konstituerende generalforsamling fredag 1. februar 1952. Det var forrykende snøvær, men tross dette var det ca 50 som møtte fram på ”Trevaren”, Strømmen, og tegnet seg som medlemmer. Møtet ble åpnet av formannen i arbeidsutvalget Kjell Solberg, Lørenskog, som ønsket alle vel møtt.

Til dirigent ble valgt Odd G. Kværne, Strømmen, og som møtets sekretær ble valgt Else Aamodt, Lillestrøm. Arbeidsutvalgets forslag til dagsorden ble enstemmig vedtatt. Første post var en redegjørelse om orienteringsidretten og hvorfor og hvordan tankene om å slå distriktets o-grupper sammen til en klubb var kommet opp og nå sto foran sin gjennomføring. Denne redegjørelse ble meget greit og hyggelig fremført av Ragnar Halvorsen, Fjellhamar, og han ble lønnet med bifall.

Arbeidsutvalgets forslag til lover var basert på Norges Idrettsforbunds normallover og ble vedtatt uten noen merknader. Kontingenten for 1952 ble fastsatt av årsmøtet til kr. 10.00 for medlemmer over 17 år og kr 3.00 for de yngre. Medlemmer som går på skole og ikke har arbeide slipper med å betale 3 kr. selv om de er over 17 år. Valget gikk etter valgkomiteens innstilling slik:

Formann: Kjell Solberg, Lørenskog. Viseformann: Walter Paunes, Lillestrøm. Sekretær: Solveig Spjeldnæs, Fjellhamar, Styremedlem: Odd G. Kværne, Strømmen, Varamenn til styret: William Tingsrud, Rælingen, Jakob Hoffseth og Reidun Aamodt, Lillestrøm.

Revisorer: Eilif Hallingstad med Christian Solberg som varamann.

Treningsutvalg: William Tingsrud, formann, Kåre Hagen, Fjellhamar, og Arne Bingen, Lillestrøm. Varamann: Asbjørn Nygren, Strømmen. I en pause holdt Odd Hopp, Oslo, et muntert kåseri om orientering, supplert med flotte fargelysbilder. Selv blaserte orienteringseksperter ble begeistret over Hopps lune framføring og han høstet sterkt bifall.

Det framkom 5 forslag til navn: O-52, Ola Raumer, O-klubben Røysa, Nøkken og Raumar-Nøkken. Ved avstemning vant O-52 med 4 stemmers overvekt på Raumar-Nøkken. Et forslag om å utsette fastsettelsen av navn til et seinere møte ble forkastet med stort flertall.

Dirigenten fastslo til slutt at O-52 var lovlig konstituert og overlot plassen til den nyvalgte formann som takket for tilliten. Det ble bestemt å holde en klubbaften i nærmeste framtid i samme lokale. Her vil styrets planer for det videre arbeid bli lagt fram til diskusjon.

Klubben er stiftet – nå venter vi på resultatene.

Rov.0230 Lorenskog komm.png Orienteringsklubben av 1952 er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.