Oslo domkapitel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oslo domkapitels segl, utstilt på Historisk museum.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Oslo domkapitel var en forsamling av kanniker i Oslo, det vil si prester knytta til byens domkirke. Første gang kapitlet nevnes er i et brev fra 1186[1], men man antar at opprettelsen skjedde nokså raskt etter at Nidaros ble erkebispedømme i 1152/1153.

Kannikene hadde en egen gård i Oslo, Korbrødregården (kanniker kalles også korbrødre eller korsbrødre). Den lå høyst sannsynlig der vi i dag finner Gamlebyen skole, Egedes gate 3. Kapitlet eide store jordeiendommer i og rundt Oslo. Den første gaven vi kjenner til kom fra baglerkongen Filippus Simonsson, som døde i 1217[2]. Kapitlet fikk eget segl, og opptrer som en egen juridisk enhet fra 1200-tallet av.

Domkapitlet overlevde reformasjonen, men mange av kanikkenes funksjoner forsvant slik at de etter hvert ikke ble så mye mer enn et fellesskap for prestene i stiftsbyene. Utover på 1600-tallet skrumpet kapitlet inn, og forsvant gradvis. I Oslo ble Mariakirkens kapitel slått sammen med domkapitlet i 1545.

Referanser

  1. Akershusregisteret nr. 1969
  2. RB s. 249

Kilder