Otto Keyser Thoresen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skipsreder Otto Keyser Thoresen.
Foto: Ukjent, hentet fra Worm-Müller (red.): Den norske sjøfarts historie (1951).

Otto Keyser Thoresen (født 1. mai 1849 på Tjøme, død 23. mars 1942) var skipsreder, en av banebryterne i omleggingen fra seil til damp, samt i oppbyggingen av norsk linjefart og i norske og nordiske rederiorganisasjoner.

Familie

Otto Keyser Thoresen var sønn av skipsreder Thore Abraham Thoresen (1805-1880) og Alette Martine Andersen (f. 1821). Han ble gift i 1875 med Augusta Isabella Røed (1855-1904), deretter i 1908 som enkemann, med Ragna Holm (1874-1968).

Liv og virke

Otto Thoresen kom fra en rederfamilie på Tjøme i Vestfold. Han dro til sjøs som 15-åring, og som 23-åring førte han et av farens skip. Da faren døde i 1880, ble han leder for familierederiet, som hadde flere seilskuter.

Som reder gikk Thoresen bevisst inn for å legge om til damp, i motsetning til flere andre norske rederier. Han kjøpte sitt første dampskip, Seaton, i 1887. Senere kjøpte han flere, og i 1890 ble de de siste seilskutene til familierederiet solgt.

I 1893 etablerte Thoresen en rute mellom Norge og Spania, som var starten på en utvikling som i 1898 førte til opprettelsen av A/S Otto Thoresens Linie, med økende vekt på linjefart. Rederiets hovedkontor ble i 1894 flyttet fra Tønsberg til Kristiania.

I 1902 startet Otto Thoresen en rute på Østersjøen og i 1904 en på Kanariøyene. Dette ga igjen støtet til Den Norske Syd-Amerika Linie, som Thoresen tok initiativ til 1913 sammen med Det Bergenske og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, senere også Fred. Olsen.

Otto Thoresens Linie var en solid bedrift før første verdernskrig, men den økonomiske utvklingen som fulgte etter krigen gjorde at rederiet ikke sto imot da skipsfartskrisen slo til i 1921. Thoresens linjer på Middelhavet og Kanariøyene ble overtatt av Fred. Olsen med sønnen Ole Røed Thoresen (1881–1965) som disponent. Thoresens andel i Sydamerikalinjen ble tatt over av J. Ludw. Mowinckels rederi i Bergen.

Otto Thoresen var sentral når det gjaldt oppbyggingen av norske og skandinaviske rederiorganisasjoner. Han var formann i lokalstyret i Nordisk Skibsrederforening 1909-1924, og han var med på å ta initiativ til etableringen av Norges Rederforbund, hvor han satt i det første hovedstyret fra 1909 til 1912.

Thoresen ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1904.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Ottp Thoresen oppført som Skibsreder på adressen Uranienborgveien 9. Ved folketellingen samme sted for 1910 er han oppført på adressen Frederik Stangs gate 10. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Oslo for 1941.

Ettermæle

Otto Keyser Thoresen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo..
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I boka Den norske sjøfarts historie (Worm-Müller (red.), 1951), blir Otto Keyser Thoresen beskrevet slik (utdrag fra side 316):

Otto Thoresen ble en av vår damskipsfarts fremste menn, en personlighet som forente sjøens beste tradisjoner med fremsyn, dyktighet og initiativ. Med sin banebrytende innsats i overgangen til damp og i linjefarten har han skrevet noen av de vakreste kapitler i norsk sjøfarts historie. Han eide en usedvanlig evne som leder og var avholdt og beundret av sine folk, fra øverst til nederst. Innen rederstanden og ellers var han gjennom et langt liv hedret som en av de store.

Otto Keyser Thoresen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo, sammen med begge sine koner. Tittelen Skibsreder er benyttet på gravminnet.

Kilder