Peder Nielsen Hierman

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Nielsen Hierman (født 1580 i Randers, død 1634 i Bergen) var lagmann i Bergen. Han fikk kongebrev på sin bestilling den 9. juni 1631 med samme inntekt som forrige lagmann Hans Glad hadde hatt.[1] Peder Nielsen var tidligere «Rigens Skriver».

Eiendom

I 1636 anmodet både fogd i Nordhordland Falkvard Brodersen og Peder Nielsens enke Anna Jensdatter om å få overta Valestrand i Mjelde skipreide. Gården hadde tidligere vært brukt av byfogden i Bergen, Laurits Markvardsen. Jens Bjelke fikk fullmakt til å gi den til en av dem etter skjønn etter «accordering».[2] Senere samme år ble Valestrand bortlovet til borger i Bergen Arnt de Nagel på hans, hans hustru Else Pedersdatter og deres barns livstid.[3] Valestrand ble fogdegård i 1639.[4]

Kommissær

Den 9. juli 1633 beordret kongen Palle Rosenkrandtz sammen med Henrik Bilde, lensherre i Stavanger, å dømme i en trolldomssak som var reist mot Laurits Markvardsens hustru. Laurids Markvardsen var Bergens byfogd. Om Henrik Bilde for svakhets skyld ikke kunne makte oppgaven, skulle Jørgen Brochenhuus, lensherre over Halsnøy kloster dømme, og om han heller ikke kunne «du da med Lagmanden, som nu udi Bergen tilforordnet er, dømmer herudi».[5] Ved brev av 5. desember 1633 ble Jens Bjelke beordret til å sørge for at Laurits Markvardsen og konen holdt seg i byen og møtte for retten.[6] Dette ble innskjerpet ved brev av 7. mars 1634.[7]

Familie

Peder Hiermann var født i Randers 1580 og døde i Bergen 1634. Han var gift med Anna Jensdatter Mechlenburg, som siden ble gift med lagmann Hans Hansen (Lillienskiold), se denne. Anna Jensdatter var datter av rådmann i Kolding Jens Nielsen og Johanne Pedersdatter.

I 1640 fikk Anne Jensdatter, Peder Nielsens enke bevilling til å være skattefri på livstid på hennes odelsgods. Hun hadde klaget over skader hun var påført ved brannen i Bergen.[8]

Barn:

a. Jens Pedersen Hierman, lektor i Stavanger, d. 1671 i Stavanger. Hans sønn Jens Jensen Hierman tok borgerskap i Stavanger i 1675; han var fullmektig for Hans Hansen Lillienskiolds gods.
b. Christopher Pedersen Hierman, f. 1619, d. 1689, var sokneprest i Borgund g.1. m. Birte Svensdatter; g i 1681. m. Margrethe Rasmusdatter Stoud, enke etter rådmann Henning Hansen, bror av lagmann Hans Hansen.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 323.
  2. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 219.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 296. Se mer om forholdene vedrørende Valestrand i Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 404f.
  4. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 519.
  5. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 562. Flere opplysninger om saken finnes i stevning av 17. juli 1633 i Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 573.
  6. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 605.
  7. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 627f.
  8. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 745f.


Fiat-justitia medium.jpg Peder Nielsen Hierman er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.