Peter Harboe Castberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peter Harboe Castberg (født 2. oktober 1844 i Larvik, død 18. november 1926) i Oslo var banksjef. Han var sønn av distriktslege Tycho Frederik Edvard Castberg og dennes hustru, Nina Benham.

Castberg var sjef for Christiania Bank & Kreditkasse i over 30 år. Han bygde den opp til å bli én av Norges ledende forretningsbanker. Castberg skrev også en rekke militær- og sikkerhetspolitiske skrifter.

Faren døde da Castberg var tre år gammel. Moren flyttet med sine to sønner til Chistiania der Castberg avla examen artium i 1862 og anneneksamen i 1863. Han studerte deretter en tid jus. I 1864 ble Castberg ulønnet løytnant og var 1865-1867 stenograf for Storthingstidende og Morgenbladet. Han oppgav studiene for godt og innledet sin livslange bankkarriere i bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Søn 1869-1873. Dette var landets største bankierfirma og der fikk han solid opplæring i bankvirksomhet. I 1873 løste Castberg handelsbrev og ble handelsborger. Han drev agenturforretning i hovedstaden i seks år.

I 1879 ble Castberg ansatt som banksjef og administrerende direktør i den nystartede Stavanger Privatbank. Denne ledet han gjennom en vanskelig periode. Den norske økonomien ble i første halvdel av 1880-årene rammet av en alvorlig krise, særlig langs kysten på Sør- og Sørvestlandet. Bare i Stavanger gikk 21 firmaer konkurs vinteren 1882-1883. Krisen utløste en rekke konkurser blant forretningsbankene i Norge. Den første var Arendals Privatbank. Også i Stavanger gikk banker konkurs. Erfaringene fra 1880-årenes bankkrise satte trolig varig preg på Castberg som bankmann og var med på å gi ham tilnavnet «den fremste lyseslukker på næringslivets område».

I 1884 dro Castberg fra Stavanger for på ny å slå seg ned i hovedstaden, der han året etter ble hovedbokholder i Christiania Sparebank. I 1886 ble han utnevnt til banksjef og administrerende direktør i Christiania Bank & Kreditkasse. Denne stillingen hadde han til 1919. Castberg fulgte en forsiktig linje i risikoeksponeringen av banken. Han unnlot å la Kreditkassen vokse like raskt som de andre bankene under den voldsomme veksten i forretningsbankenes utlån i løpet av den første verdenskrigen. Den forsiktige strategien ledet til at Kreditkassen greide seg vesentlig bedre gjennom bankkrisen i 1920-årene.

Castberg var dessuten opptatt av samfunnsspørsmål. Han var en engasjert militærpolitisk forfatter. Det blir sagt at Castbergs avhandling Vil Ofoten-Luleaabanen blive av nogen særegen Betydning for de forenede Rigers militære Forhold? (trykt i Norsk Militært Tidsskrift i 1886) gav støtet til anlegget av sterke befestninger i svensk Norrland. I 1902 utgav han Ældre og nyere udtalelser vedrørende Sveriges faste forsvar, og i 1906 kom den sosialøkonomiske monografien Production.

Bibliografi

  • Vil Ofoten-Luleaabanen blive av nogen særegen Betydning for de forenede Rigers militære Forhold?, i Norsk Militært Tidsskrift 1886
  • Ældre og nyere udtalelser vedrørende Sveriges faste forsvar, 1902
  • Production, Kristiania/København 1906 (eng. utg. 1907)

Kilder