Provianteringsråd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Provianteringsrådene kom som en følge av den allmenne forsyningskrisen under 1. verdenskrig. De ble opprettet ved lov av 26. juli 1916 med oppgaven å organisere tilførselen av nødvendighetsartikler for befolkningens behov. Det var i røynda de vanskelige omsetningsforholdene under verdenskrigen sammen med arbeiderbevegelsen i Kristiania sine markerte agitasjoner og demonstrasjoner som ledet fram til at loven ble vedtatt. De fleste provianteringsråd løste sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, men de mer forretningsmessige sider ble ikke like godt ivaretatt. Da arbeiderrådene ble dannet; fra 1917, forlangte de å få innflytelse på provianteringsrådenes virksomhet - med den bakenforliggende tanke at borgerskapet ikke var helt til å stole på - heller ikke i forvaltningen av denne anordningen. På flere steder satte man da medlemmer av det lokale arbeiderrådet til å telle og veie opp potet- og grønnsaksbeholdningene etc. 25. juli 1916 besluttet Stortinget å opprette Provianteringsdepartementet. Departementet ble "nedlagt" 1922. Loven om provianteringsråd ble opphevet 7. desember 1923.


Kilder

  • Arbeidernes leksikon bind V spalte 1009, Oslo 1935
  • I stille og storm (1963-64) upublisert manuskript av Sigurd Simensen.