Ringruta (Gjøvik og Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rutetabellen til den første ringruta, gjeldende fra 15. mars 1966, trykt bl.a. i lokalavisene på Gjøvik.

Ringruta mellom Gjøvik og Toten ble etablert 15. mars 1966 og har sia vært stammen i kollektivtilbudet i regionen. Ruta kom i stand etter at flere av de små rutebilselskapene i området hadde gått sammen i Vestoppland Bilselskap (1965). Det nyetablerte selskapet, med Markus Tangsveen som trafikkleder, fikk konsulentbistand av Transportøkonomisk institutt (TØI) for å planlegge ruteopplegget.

I hovedsak har ruta helt siden starten kjørt med fire busser, to i hver retning. Ringrute 1 kalles ruta som først går sørøstover fra Gjøvik, gjennom Østre Toten, og deretter vest- og nordover gjennom Vestre Toten tilbake til Gjøvik. Ringrute 2 kjører den motsatte runden. Ringrutene har i mesteparten av sin historie kjørt med faste avgangstider hver time, lenge 10 minutter over hel fra Gjøvik, men i starten (og fra 2012) 5 over hel. Det strømlinjeforma opplegget møtte i starten en del motstand, da mange mente at rutetidene ikke passa akkurat deres behov.

I 2006 ble ruteopplegget redusert. For å kompensere økononomisk for innføring av buss 20.10 fra Gjøvik ble helgetilbudet kraftig innskrenka. Alt på 1980-tallet ble også den seine kveldsavgangen (23.10) fra Gjøvik fjerna. I 2012 ble det imidlertid innført halvtimesfrekvens mellom Gjøvik og Raufoss, de største tettstedene langs ringrutetraseen. Et innspill samme år fra Østre Toten kommune om å flytte ringutetraseen fra Nylinna til Østlia og Bilitt (Mjøsvegen) ble ikke umiddelbart imøtekommet av Opplandstrafikk, men fra august 2015 går Ringruta slik kommunen ville. Runden om Østlia tar fem minutter ekstra.

Mens ruta hadde ca. 63 000 passasjerer første hele driftsmåned i 1966, er trafikken nå (2015) omtrent den halve.

Kilder og litteratur