Sømna historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sømna historielag i Sømna kommuneHelgeland ble stiftet 16. september 1970. Laget utgir Årbok for Sømna. Laget «har til formål å samle og bevare alt som er av historisk interesse innen Sømna kommune. Av slike ting kan nevnes: a) Samle inn gamle ting som har vært brukt i bygda, og de opplysninger som er å få om disse ting. Tingene katalogføres og får sitt nummer, og de tilhørende opplysninger føres i katalogen. Alle katalogførte ting tilhører Sømna Bygdesamling og kan ikke kreves tilbake uten i spesielle tilfeller. b) Hegne om ting av historisk interesse ute i marka så som gravhauger, helleristninger, gamle hustomter o.l. c) Samle inn historisk stoff, så som sagn og fortellinger fra gammel tid, og gamle bilder med tanke på utgivelse av bygdebok».

Pr. 2019 er det cirka 30 medlemmer. På det meste har det vært 50-60. Siden 1984 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Ledere

  • Einar Einarsen
  • Halgrim Nielsen
  • Viggo Solberg
  • Jenny Antonsen
  • Jon-Erik Rørmark

Jon Holand har vært i styret i mange år, ansvarlig for foto m.m. Egil Strompdal har skrevet i årboka. Unni Marie Sandholm er skribent i årboka og tidligere sekretær. Erling Kvaløy er også årbokforfatter. Hans Sømhovd donerte Sørhovdstua til historielaget, noe som var starten til Sømna bygdetun.

Hovedaktiviteter

Laget hjelper Helgeland museum, avdeling Sømna bygdetun. Formidling av lokalhistorie for barn og unge er også en viktig oppgave. Det samme er drifta av nordlandsbåtene som tilhører laget. Sømna historielag bistår kommunen med å utarbeide en plan for vern av kulturminner.

Publikasjoner

Årbok for Sømna har kommet ut siden 2005. Lagets første kalender kom i 1982. Sømna historielag har ellers gitt ut ei samling med dialektord og ei bok om komponist og dikter Bugge Baustad.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Sømna historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker