Søndre Holte (Øvre Eiker, 170/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holte
Fylke: Viken
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 170
Bnr: 1

Holte er en eiendom under Holte i Bingen. Den har i 2019 en størrelse på 288 mål hvorav 122 er fulldyrka jord og 150 er produktiv skog.[1] Den grenser mot Rakkestad i syd og fylkesveien i øst. Gårdens våningshus ligger på eiendommen. Eiendommen hadde løpenummer 543 som senere ble bnr. 1.

Eiere og bruker av gården

Ved matrikkel i 1838 står Christopher Syvertsen som eier med skyld 12 lbt som tilsvarer 4 skylddaler og 4 skilling.

1839-1882: Peder Christophersen Holte g.m. Agathe Sofie Hans Jacobsdatter

Skjøte i 1839 fra Christopher Syvertsen til Peder Christophersen Holte for 1600 spd og livøre. I 1882 fikk enken bevilling til å sitte i uskiftet bo.[2]

Folketelling 1865:[3]

 • Peder Kristoffersen, husf., gaardb. og selveier, 67 år, født Eker
 • Agete Sofie Hans Jacobsdatter, hans kone, 56, f. Eker
 • Anne Margrete Pedersdatter, datter, ug, 32 år, f. Eker
 • Jacobine Pedersdatter, datter, ug, 23 år, f. Eker
 • Kristiane Pedersdatter, datter, ug, 20 år, f. Eker
 • Siri Marie Pedersdatter, datter, ug, 17 år, f. Eker


Det skilles ut 3 parceller i 1882:

 • Bråkedalsstykket, skyldsatt for 0-4-3.
 • Gampedalen, skyldsatt for 0-3-3.
 • Braateløkken, skyldsatt for 0-1-0.

Til sammen minker da skylden med 1-3-6 slik at ny skyld for bnr. 1 blir 2-1-22 (2 skylddaler 1 ort og 22 skilling)[4]

1882-1886: Nils Eriksen Stensrud

I 1882 skjøter Agathe Sofie Holte til Nils Eriksen Stensrud for kr. 10.900,-.[5]

Matrikkel 1886: Nils Eriksen Stensrud, 2-1-22 revidert 5 mark 74 øre.

1886-1889: Olaus Christensen Sørli

Skjøte i 1886 fra Nils Eriksen Stensrud til Olaus Christensen Sørli for kr. 9.500,-.[6]

1889-1902: Erik og Johan Nilssønner Stensrud

Skjøte i 1889 fra Olaus Kristensen Sørli til Erik og Johan Nilssønner Stensrud med verge for kr. 11.600,-.[7]

Folketelling 1900:[8]

 • Johan Lobben, husfader, g, forpakter, kjører ved cellulosefabrikk, f. 1851 i Eker
 • Borgine Lobben, husmoder, g, (arbeiderkone) husgjerning, f. 1855 i Eker
 • Ole Lobben, sønn, ug, dagarbeider i gaardsarbeide, f. 1875 i Eker
 • Johanne Lobben, datter, ug, husstell, f. 1885 i Eker
 • Otto Lobben, sønn, ug, f. 1887 i Eker
 • Hans Lobben, sønn, ug, f. 1890 i Eker
 • Kirstine Lobben, datter, ug, f. 1893 i Eker
 • Helene Lobben, datter, ug, f. 1896 i Eker


1902-1905: Paul og Svend Henrikssønner Paulgaard

Skjøte i 1902 fra lensmann Bye som fullmektig for Erik og Johan Nilssønner til Paul og Svend Henrikssønner Paulgaard på d.e. for kr. 11.700,-.[9]

Matrikkel 1905: Paul og Sven Paulsen (Skal være Paulgaard), skyld 5.74.

1905: Delingsforretning hvorved en fraskilt parcell Rakkestadfoss er skyldsatt for 12 øre. Den får bnr. 10. Ny skyld for bnr. 1 blir 5,62.[10]

1905: Delingsforretning hvorved en fraskilt parcell Akerholt øvre er skyldsatt for 10 øre. Den får bnr. 11. Ny skyld for bnr. 1 blir 5,52.[11]

1905-1912: Ole A. Kolsrud

I 1905 skjøte fra Sven og Paul Henriksen til Ole A. Kolsrud for kr. 11.200,-.[12]

Folketelling 1910:[13]

 • Ole Kolsrud, f. 1878 i N. Sigdal, husfader, g, gaardbruker
 • Kirstine Marie Kolsrud, f. 1875 i Ø. Sigdal, husmoder, g, gaardmandskone
 • Andreas O. Kolsrud, f. 1906 i Ø. Eker, sønn, ug
 • Helle Kirstine Kolsrud, f. 1904 i Ø. Eker, datter, ug
 • Sørine O. Desserud, f. 1857 i N. Sigdal, ug, midlertidig bostatus, losjerende


1912-1925: Ole Andreassen Eidsmoen

Skjøte i 1912 fra Ole A. Kolsrud til Ole Andreassen Eidsmoen på d.e. for kr. 23.000,-.[14]

Fra 1925: Harald J. Lie

Skjøte i 1925 fra Ole A. Eidsmoen til Harald J. Lie for kr. 47.000,-.[15]

Matrikkel 1950: Harald Lie, skyld 5,52 mark/øre.


Skyldsetting

Delingsforretning

 • 1882: Parcellene Braakedalsstykket, Gampedalen og Braateløkken skilles ut.[16]
 • 1905: Parcell Rakkestadfoss skilles ut. Rett til å indamme Spitenelv samt rett til vintervei m.v.[17]
 • 1905: Parcell Akerholt skilles ut.[18]

Bygslingskontrakt

Andre tinglysninger

 • 1847: Skjøte fra klokker Riis og cand. jur. W. Aschehoug til Nils Hansen Hobbelstad paa Føring og Leding af Holte m.fl. e. for 200 spd. [19]

Kilder

Referanser

 1. Nibio.
 2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1, side 55. Dat. 28.09.1938. Tgl. 23.09.1840. Fol. 20.
 3. Digitalarkivet.
 4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister, V-11, side 117. Fol. 16.
 5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-5, side 107. Dat. 15.12.1882. Tgl. 08.05.1883. Fol. 144.
 6. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-5, side 107. Dat. 07.09.1886. Tgl. 07.09.1886. Fol. 959.
 7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-5, side 107. Datert og tinglyst 25.05.1889. Fol. 543.
 8. Digitalarkivet.
 9. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-5, side 107. Dat. 21. og thl. 22.02.1902. Fol. 774.
 10. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Dat. 21.01.1905. Tgl. 01.03.1905.
 11. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister, V-11, side 117. Dat. 07.04.1905. Tgl. 07.06.1905.
 12. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Tgl. 28.10.1905. Pb. 1.
 13. Digitalarkivet.
 14. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Dat. 20.06.1912. Tgl. 03.07.1912. Pb./gr.boksforr. 5-156.
 15. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Dat. 11.05.1925. Tgl. 25.05.1925. Pb./gr.boksforr. 12-354.
 16. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Dat. 26.08.1882. Tgl. 24.10.1882. Pb./gr.boksforr.16.
 17. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Dat. 21.01.1905. Tgl. 01.03.1905.
 18. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Dat. 07.04.1905. Tgl. 07.06.1905.
 19. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 117. Tgl. 16.07.1847. Pb./gr.boksforr. 777.