Søndre Tollindelet (Øvre Eiker, 176/7)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tollindelet søndre er en eiendom under Ristvet i Bingen, Øvre Eiker. Den var en del av bnr. 2 fram til utskillelsen i 1880. I 1920 ble den slått sammen med bnr. 5.

Eiere og brukere av gården

1880-1890: Enken Marthe Nilsdatter

Eiendommen skilles ut fra bnr. 2 i 1880. Den får løpenummer 566g (bnr. 7) og skyld 0-1-15. Eier er enken Marthe Nilsdatter. [1]

Matrikkel 1886: Marte Nilsdatter, skyld 0-1-15, revidert 94 øre

1890-1912: Hans Jørgen Nilsen

Skjøte i 1890 fra Marte Nilsdatter til Hans Jørgen Nilsen for kr. 800,-. [2]

I 1902 avholdes en delesforretning under udskiftning hvorved denne eiendoms andel i Holte sameeieskog er skyldsat for 1 øre. Ny skyld blir 93 øre.[3]

Matrikkel 1905: Hans Jørgen Nilsen, skyld 93 øre.

1912-1918: Hans Larsen

Skjøte i 1912 fra skifteretten i Hans Jørgen Nilsen Ristvets bo til Hans Larsen på d.e. for kr. 2.000,-. [4]

1918-: Anton J. Røgeberg, Sverre Røgeberg og Erling Røgeberg

Skjøte fra Hans Larsen i 1918 til Anton J. Røgeberg, Sverre Røgeberg og Erling Røgeberg på d.e.m.fl. for kr. 42.100,-. [5]

1920: Bruksnummer 5 og 7 sammenføyes og føres videre på bnr. 5. For videre eieerekkefølge henvises til brukesnummer 5. [6]

Andre tinglysninger

  • 1880: Delingsforretning vedrørende utskillingen fra bnr. 2. [7]

Kilder

Referanser

  1. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390601.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 227-228. Dato 30.08.1880. Tgl. 06.09.1880. Pantebok 530. ]
  2. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390606.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 237-238. Tgl. 21.10.1890. Pantebok 1016. ]
  3. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390606.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 237-238. Afh. 26.08.1901. Tgl. 04.03.1902.]
  4. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390606.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 237-238. Dato 03.12.1912. Tgl. 04.12.1912. Pantebok 5-39. ]
  5. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390606.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 237-238. Dato 28.10.1918. Tgl. 16.12.1918. Pantebok 8-565. ]
  6. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390604.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 233-234. Tgl. 04.08.1920. Pantebok 8-835. ]
  7. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390606.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 237-238. Dato 30.08.1880. Tgl. 06.09.1880. Pangebok fol. 530. ]