Sønju (Øvre Eiker, 180/13)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sønju (bnr.13) er et et underbruk av matrikkelgården Sønju i Øvre Eiker. Den er i dag er kjent under navnet Sønjuhaugen, men omfatter begge de tidligere gårdsbrukene «Adams-Sønju» og «Sønjuhaugen». Disse gårdene fikk felles eier i 1929 og ble sammenføyd til ett bruksnummer i 1951, men var tidligere to selvstendige bruk. Historie fram til 1929 er behandlet i artikleneJohannes Sønjus konkursbo

Da eier av Adams-Sønju (bnr.13), Johannes Andersen, døde i 1923, var boet insolvent. Seks år seinere ble gården solgt Hans E. Østerud, som hadde vært eier av nabogården Sønjuhaugen (bnr.8) siden 1925.[1] Husene på Adams-Sønju ble etter hvert revet, og jorda har siden vært drevet som en del av Sønjuhaugen. Ved en sammenføyning av bruksnummer i 1951, fikk imidlertid hele eiendommen bnr.13, som er det gamle bruksnummeret til Adams-Sønju. Et skogstykke beholdt navnet Haugen og bruksnummer 8.

1929-1934: Hans E. Østerud og Mina Østerud

Fra 1929 var det Hans E. Østerud (1875-1948) og hans kone Mina Østerud som eide og drev både Sønjuhaugen og Adams-Sønju. De beholdt bygningene på Sønjuhaugen, mens husene på Adams-Sønju ble revet og jorda dyrket opp. I 1934 overdro de gården til sønnen Erik.

1934-1952: Erik H. Østerud

Erik Hansen Østerud overtok Sønjuhaugen etter foreldrene i 1934.[2] Han ble gift i 1925 med Ragnhild Larsen. De hadde barna Hans (f.1926), Gerd (f.1928) og Ann-Mari (f.1930).

I 1935 ble parsellen Sagtomten utskilt som bruksnummer 55, men eiendommen ble ikke frasolgt.[3]

De fleste av husene på gården ble satt opp på slutten av 1930-tallet.

I 1951 tok Erik H. Østerud initiativ til å få sammenføyd de mange bruksnumrene som gården besto av til ett bruksnummer. Dette ble da bruksnummer 13, som fikk en skatteskyld på 3 mark 2 øre.[4] Samme år ble det gjennomført fire delingsforretninger, der fire nye eiendommer ble utskilt fra gården:[5]

 • Kastbråten med skyld 15 øre
 • Biringvadbråten med skyld 10 øre
 • Haugløkka med skyld 10 øre
 • Solhov med skyld 4 øre

kyld mark 1,82

I 1952 solgte Erik H. Østerud Sønjuhaugen til Gerd og Arnt Fosnæs.

1952-1989: Gerd og Arnt Fosnæs

Gerd Fosnæs (f.1931) er datter av Karl A. Sønju (f.1891) og Helene Kjær fra Våle i Vestfold (f. 1898). I 1951 giftet hun seg med Arnt Fosnæs (f.1923) fra Geithus,[6] og året etter kjøpte de Sønjuhaugen.[7]

De har datteren Gro Fosnæs (f.1955), som overtok som eier i 1989.

1989- : Gro Fosnæs

I 1989 ble datteren Gro Martha Fosnæs eier. Hun hadde vært medeier siden 1974. Hun er samboer med Kjell Andresen (f.1955) fra Sandefjord. [8] Gro og Kjell har i 1991 sønnen Pål (f.1986).[9]

Referanser

 1. Panteregister V-12, s.58: Skjøde fra Joh A Sønjus konkursbo til H.E.Østerud paa d.e.m.fl for 50 000 kr, dat 20 juni tgl 8 juli 1929
 2. Panteregister V-12, s.58: Skjøte fra H.E.Østerud og hustru Mina Østerud til Erik H. Østerud for kr 23 250 på d.e.m.fl, dat 11 juli, tingl 6 august 1934
 3. Panteregister: Delingsforretniing avh 7 tingl 21 jan 1935, hvorved fra d.e er utskilt parcel Sagtomten av skyld 10 øre
 4. Panteregister V-12, s.58: Begjæring fra E.H.Østerud , med lensmannsattest om aa føie d.e, bnr 14, 15 og 17 sammen med bnr.13, dat 26/6-1951
 5. Panteregister: Delingsforretninger tinglyst 30.06.1951 og 02.07.1951
 6. )Sønn av Jonas Fosnæs (f.1888) og Martha Schie (f.1885) fra Røyken
 7. Skjøte fra Erik H. Østerud til Arnt Fosnæs paa bnr.13, 33, 53, 55 og 66 for kr.125.000, dat 15/5-1952
 8. Han er sønn av Orvald Andresen (f.1915) og Ragna Didriksen (f. 1914).
 9. Norske gardsbruk

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Sønju (Øvre Eiker, 180/13) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!