Søvesten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Søvesten er ei lokalavis for Hemne og omegn, med kontor på Kyrksæterøra. Avisa blir publisert på torsdagar, den første utgåva kom ut i 1994 [1]. Avisa blir fulldistribuert ein gong i månaden til alle husstandane i Heim og Aure, og i tillegg tidligare Snillfjord kommune. Utgjevar sidan juni 2016 er Dronningberget AS.

Historikk

Søvesten vart starta i 1994 av Hemne Bladlag.

I 1999 gjekk utgjevaransvaret over til Søvesten Media AS, som vart drive av fem personar som eigde like stor del av selskapet. Desse var: May Synnøve Bjørkaas, Helga Hjorthol, Mona Grøtnes, Anja Skipnes og Torbjørn Pande.

I juni 2016 vart avisa seld til holding- og investeringsselskapet Dronningberget AS, og ny styreleiar i avisa vart eigaren av selskapet, Svein Halvor Moe frå Meråker. Selskapet eig også andre aviser, mellom anna Klæbuposten og Gauldalsposten.

Før salet hadde Søvesten i alt fem tilsette, dette vart så redusert til ein tilsett i hundre prosent stilling og ein tilsett i åtti prosent stilling. Denne endringa vart gjort for å få meir pengar til å leige inn frilansarar.

Kjelder

Fotnotar