Sosialistisk Venstreparti

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «SV»)
Hopp til navigering Hopp til søk
SVs valgbod på Karl Johans gate i Oslo før stortingsvalget 2009.
Foto: Olve Utne (2009)

Sosialistisk Venstreparti er et politisk parti på venstresida som ble grunnlagt i 1975. Stifterne kom hovedsakelig fra Sosialistisk Folkeparti (SF), Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Demokratiske Sosialister - AIK. Partiet var en videreføring av Sosialistisk Valgforbund fra stortingsvalget 1973, og hadde bakgrunn i nei-sidas seier i folkeavstemninga om norsk medlemskap i EEC i 1972. Valgforbundet hadde fått hele 16 mandater i 1973, og man så dermed grunnlag for å danne et varig parti.

NKP trakk seg raskt ut av partiet, allerede høsten 1975, men en del NKP'ere ble værende igjen i det nye partiet. Sosialistisk Folkeparti ble formelt nedlagt 1976, og medlemsmassen som kom derfra kom til å bli pregende for det nye partiet. Ny Tid ble grunnlagt som partiavis, mens Orientering ble nedlagt. Ny Tid har siden 1998 vært ei uavhengig avis.

Ved valget i 1975 falt SV tilbake til SFs nivå. SVs sikkerhetspolitiske standpunkt i 1980-åra, EU-motstand i 1990-åra og senere en sterk mijøprofil førte til gradvis vekst, selv om partiet hele tiden har gått i bølgedaler. Forholdet til Arbeiderpartiet har ofte vært vanskelig, men fra 1991 til 1995 samarbeidet de to partiene i byrådet i Oslo, og i 2005 kom partiet i regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kjent som «den rød-grønne regjeringen». I lokalvalget 2007 ble SVs representasjon i kommunestyrene halvert i forhold til forrige periode. Tilbakegangen fortsatte i stortingsvalget 2009, da SV bare fikk 11 mandater på Stortinget. Partiet ble allikevel sittende i regjeringen, fordi det sikret flertall for den rød-grønne koalisjonen.

Partiledere

Berit Ås var Sosialistisk Venstrepartis første leder.
Periode Navn
1975-1976 Berit Ås
1976-1983 Berge Furre
1983-1987 Theo Koritzinsky
1987-1997 Erik Solheim
1997-2012 Kristin Halvorsen
2012- Audun Lysbakken