Samfunnspartiet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Samfunnspartiet ble etablert i 1985 av Øystein Meier Johannessen. Det omtaler seg selv om et anarkistisk parti tufta på nestekjærlighetens budskap i Det nye testamente og på humanismens idealer om respekt for menneskeverdet. Det er registrert i Partiregisteret.

Partiet må ikke forveksles med Samfundspartiet som var aktivt i mellomkrigstida.

Valgdeltakelse

Samfunnspartiet omtaler seg som et anarkistisk parti, men har til tross for dette valgt å stille til valg.

Partiet stilte første gang opp i stortingsvalget 2005 med liste i Nordland, og fikk 44 stemmer. I fylkestingsvalget 2007 hadde de liste i Nordland og Oslo, og fikk henholdsvis 393 og 129 stemmer. I stortingsvalget 2009 var det også lister i Nordland og Oslo, med henholdsvis 68 og 72 stemmer. I fylkestingsvalget 2011 ble det liste kun i Nordland, og 289 stemmer. I stortingsvalget 2013 ble det liste i fire fylker: Nordland, Oslo, Akershus og Buskerud. Partiet innkasserte totalt 295 stemmer. I stortingsvalget 2017 ble det liste kun i Oslo, og denne fikk 104 stemmer.

Som man ser av disse resultatene har partiet hele veien vært langt unna å få noen representanter i fylkesting og på Stortinget. Partilederen har sittet i kommunestyret i Hemnes kommune. De har også konsekvent fått for få stemmer til å automatisk kvalifisere til neste valg, og må derfor innhente underskrifter hver gang. Underskriftene de har fått inn har langt oversteget stemmetallene.

Stunts og kontroverser

Samfunnspartiet har hatt laber oppslutning i valg, men har ikke vært lydløse i offentligheten. En rekke ganger har partilederen – Samfunnspartiet framstår forøvrig i stor grad som et enmannsprosjekt med noen få støttespillere gjennom åra – vært i media i forbindelse med både positiv og negativ omtale. Blant de få andre som har vært med hele veien er Tor Erling Staff, som meldte seg inn i 1985 og som blant annet utforma partiets narkotikapolitikk. Han har stått på partiets liste i Oslo ved flere anledninger.

I flere valg har partiet fylt opp listene ved å sette opp personer som ikke var spurt på forhånd. Dette er tillatt, men unngås av de aller fleste partier. I 2007 protesterte Otto Jespersen mot at han hadde blitt satt opp på bystyrelista i Oslo, og i 2013 var Alex Rosén og Aylar Lie satt opp på stortingslista i Nordland. I 2005 nominerte han daværende biskop Øystein I. Larsen, flere medlemmer av Kystpartiet og flere redaktører. En del av dem endte opp med å melde seg inn i andre partier for å kunne få fritak fra å stå på Samfunnspartiets liste.

I 2007 gikk Samfunnspartiet ut med et valgløfte om at de ville jobbe for et en uavhengig nord-norsk stat dersom Norge gikk inn i EU i strid med flertallets ønske i Nord-Norge.

Ved flere anledninger har Øystein Meier Johannessen brukt nidstenger med avkappa dyrehoder under protester. Den første gangen var i desember 2006 i Hemnes kommune, da han plasserte sauehoder utafor rådhuset i protest mot det han mente var manglende demokratiforståelse i kommunen og mot at lokalavisa Rana Blad ifølge ham selv ikke oppfylte sin samfunnsrolle. I mai 2001 satte han opp hestehoder på nidstenger utafor Stortingsbygningen i protest mot EU og høye strømpriser, og i 2017 satte han opp et hestehode på stang på Røst i protest mot oljeutvinning i Lofoten.

I 2006 ble Øystein Meier Johannessen dømt til tredve dagers ubetinga fengsel etter et «bombestunt», der han hadde plassert en utrangert ambulanse med en falsk bombe utafor NRK.

Øystein Meier Johannessen gjennomførte i 2006 en aksjon som førte til en politisak. Den 17. oktober 2006 satte han fyr på sin egen bil utafor rådhuset i Korgen i Hemnes kommune, mens han var kommunestyrerepresentant der. Begrunnelsen var at det var en protest mot USA og Israels behandling av palestinere. Politi og brannvesen måtte tilkalles, og kommunestyremøtet måtte avsluttes uten at man kom gjennom sakslista. Den 6. september 2007 satte han fyr på campingbilen sin, denne gang som en aksjon mot ny lov om motorferdsel i utmark. De to brannene ble behandla samla i retten, og Johannessen førte sin egen sak. Han ba i retten om å få sone i fengsel i stedet for å få bot. Oppførselen hans i retten var slik at han fikk en rettergangsbot på 1000 kroner, blant annet for å slenge kommentarer til vitner under avhør. Forelegget lød på 25 000 kroner, og dette ble også tingrettens avgjørelse. I tillegg måtte han betale saksomkostninger på 5000 kroner.

Partileder Johannessen advarte i 2007 kraftig mot investeringer i amerikanske kredittobligasjoner. Han var på talerstolen tre ganger under kommunestyremøtet, og skrev også innlegg i Rana Blad om saken. Han ble ikke hørt, og forslaget om ny investeringspolitikk ble vedtatt. Dette førte til at kommunen ble dratt inn i Terra-skandalen og tapte betydelige summer.

Litteratur og kilder