Sarpsborg Arbeiderblad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avishode fra første utgave av Sarpsborg Arbeiderblad, utgitt 1. oktober 1929.
Fra oktober 1940 til april 1943 kom avisa ut under navnet Den Nye Tid. Avishode fra 3. oktober 1940.
I april 1943 ble navnet endra til Sarpsborg Dagblad. Etter krigens slutt kom det opprinnelige navnet og avishodet tilbake.

Sarpsborg Arbeiderblad ble grunnlagt i 1929 som videreføring av Østfold Arbeiderblad. Forgjengeren hadde blitt grunnlagt i 1921, og etter partisamlinga i 1927 var det behov for å reorganisere Arbeiderpartiets aviser i distriktet. Løsninga ble å ha egen arbeideravis i hver av de tre byene Sarpsborg, Fredrikstad og Halden.

Første utgave kom 1. oktober 1929. Avisa fikk leie maskinene etter Østfold Arbeiderblad til en god pris, og overtok også omkring 1200 abonnenter. Utover i 1930-åra vokste opplaget, og man kunne også skaffe ny presse og nye settemaskiner. I 1930 var man oppe i 2700 eksemplarer, og i 1939 hele 6000. Den viktigste konkurrenten i området var NKPs avis, som tok navnet Østfold Arbeiderblad og ble utgitt fra 1933 til 1937.

Høsten 1940 ble redaktør Nils Hønsvald avsatt, og avisa skifta navn til Den Nye Tid. Opplaget ble halvert, da mange av abonnentene raskt sa den opp. Pressedirektoratet satte i gang en redningsaksjon i desember 1942, i form av å gjøre dette til eneste avis i Sarpsborg. I april 1943 ble navnet endra igjen, denne gang til Sarpsborg Dagblad.

At avisa ble utgitt under hele krigen førte til at man i 1945 hadde et rimelig intakt produksjons- og distribusjonsapparat. Den første drøye uka etter frigjøringa ble den gitt ut som fellesavis under navnet Sarpsborg-Pressen. 18. mai 1945 kunne man så gå tilbake til navnet Sarpsborg Arbeiderblad, og Hønsvold tok plass i redaktørstolen igjen. Avisa gikk jevnt og trutt oppover i opplagstall. I 1959 ble det kjøpt inn ny rotasjonspresse, og i 1963 fikk redaksjonen nye lokaler. I 1976 sto en nybygd forretningsgård klar for avisa, og ei offsetpresse ble tatt i bruk.

Nettutgave av SA kom på plass i 1990-åra, og avisa oppretta også egen nettradio. Den involverte seg også i den lokale fjernsynsstasjonen TVØstfold.

SA på Nettbiblioteket

Litteratur og kilder

  • Flo, Idar André og Hans Fredrik Dahl (red.): Norsk presses historie 1-4 (1660–2010) B.4. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 2010 Digital versjonNettbiblioteket..