Shellstasjonen på Skedsmokorset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Shellstasjonen på Skedsmokorset.
Foto: Gunnar Haakensen (ca 1960).

Den gamle ShellstasjonenSkedsmokorset ble satt opp i 1937. Allerede i 1928 satte smeden Hans Haakensen opp bensinpumper her. Det var Norsk Engelsk Mineralolie Aktieselskap, som senere endret navn til Norske Shell, som bygde stasjonen og forsynte den med bensin- og oljeprodukter.

Da de første bilene begynte å rulle på norske veier rundt århundreskiftet, fikk dette store konsekvenser for mange samfunnsområder. Nye næringer oppsto, og kulturlandskapet langs veiene ble i løpet av 1900-tallet fullstendig endret.

Den lokale byggeskikken ble også influert av de nye fremkomstmidlene. Det mest nærliggende eksempel på bilismens innflytelse på byggeskikken er bensinstasjonene. Da biltrafikken skjøt fart utover i 1920-åra, førte dette til at bensinpumper ble satt opp til erstatning for bensin i kanner solgt av fargehandlere. Etter hvert som bensinsalget kom inn i mer organiserte former, og behovet for service på bilene økte, kom også de første bensinstasjonene i drift.

På Skedsmokorset, i Trondheimsveien 111 (forløperen til dagens E6), står i 2010 fortsatt en av disse bensinstasjonene fra bilismens pionertid. Da bensinstasjonen ble reist i 1937, ble den bygget etter datidens mote innen arkitekturen, funkisstilen. Typiske funkistrekk som kubisk form, hjørnevinduer og bruk av betong som byggematerialer preger også denne bygningen. Stasjonen var i bruk frem til 1977, men nåværende eier har tatt godt vare på bygningen selv om den i dag har mistet sin opprinnelige funksjon.

Bensinstasjonen lå inntil den gamle Haakensen-smia på Skedsmokorset som var et velkjent samlingspunkt i bygda. Her hadde Haakensen-familien siden slutten av 1800-tallet drevet en tradisjonell bygdesmie i første etasje, mens det i andre etasje var snekkerverksted og hjulmakerverksted. Her ble det laget vogner, kjerrer, sleder og hjul samt utført nødvendige reparasjoner for veifarende i hestetransportens tidsalder. Det falt seg derfor naturlig å omstille seg og satse på bensinstasjondrift da bilene tok til å dominere veitrafikken.

Haakensen-smia (1. etasje) ble i 1962 flyttet til Skedsmo Bygdemuseum Huseby. Smia er fortsatt i bruk, og en kan oppleve tradisjonelt smedhåndverk her på enkelte dager i museumssesongen.

Litteratur

  • Teksum, Jan Ove: «De gamle bensinstasjonene. Funkishus fra bilismens barndom.» I Fremtid for fortiden, nr. 3 1992

Muntlig kilde

  • Lars Haakensen