Sjømannskirken i Cardiff

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirkebygningen i Cardiff er i dag et kunst- og kultursenter med kafé, men omtales gjerne bare som «Norwegian Church».
Foto: Stig Rune Pedersen (2018).

Sjømannskirken i Cardiff i Wales ble åpna i 1866, året etter at den første sjømannskirka åpnet i Leith i Skottland, og samme år som kirka i Glasgow. Kirkebygningen var på plass et par år senere, i 1868, og ble formelt innvia den 16. desember 1869. Den var i drift helt til 1959, og ble så drevet videre på frivillig basis av nordmenn i Cardiff fram til 1975. Bygningen ble i 1987 demontert, og i 1992 ble den gjenoppbygd på en ny plassering noen hundre meter fra den opprinnelige, der vi i dag finner Wales Millennium Centre. Da den var ferdig gjenoppbygd i 1992 ble det åpna et kunst- og kultursenter der med navnet «Norwegian Church Arts Centre». Kafeen går under navnet «Norsk Coffee Shop», og den tidligere kirka er fortsatt et viktig møtested for nordmenn i byen.

Bakgrunnen for at det ble åpna sjømannskirke i Cardiff var det store antall anløp norske skip hadde der. Norsk tømmer ble frakta til byene rundt Bristolkanalen, og walisisk kull ble frakta tilbake. Menighetens første gudstjeneste ble holdt på det norske skipet «Korsfarer». De holdt så til i et kapell de fikk låne inntil kirka sto klar. Den opprinnelige kirketomta lå rett ved kaia; båtene var praktisk talt fortøyd ved kirketrappa. Dette ble framheva som en stor fordel – sjømennene ble ikke utsatt for byens fristelser så fort de skulle en tur på leseværelset. Det var et krav at bygninger så tett på kaia skulle kunne flyttes, og kirka hadde derfor en veldig enkel konstruksjon og ved kledd med blikkplater. Den fikk derfor tilnavnet «The Norwegian Iron Church».

Kirka ble utvida i 1883, da den hadde blitt for liten for den store pågangen. Nye utvidelser kom i 1885, 1889 og 1894. Under første verdenskrig ble trafikken enda større. Samtidig ble det innført strenge restriksjoner for utenlandske sjøfolks ferdsel på land, så kirka ble et av de få stedene hvor de kunne møtes.

Nedleggelsen i 1959 skyldtes nedgangen i norsk skipstrafikk til området. De andre sjømannskirkene i Wales ble også nedlagt: Newport i 1927, Barry i 1931 og Swansea i 1966. Nedgangen starta i de vanskelige økonomiske tidene i mellomkrigstida. Under andre verdenskrig var det igjen økt trafikk, men etter krigen kom nedgangen igjen. I menighetens årsrapport fra 1957 fortelles det at man var nede i rundt femti norske skip i året.

Da kirka ble nedlagt hadde det oppstått et norsk emigrantmiljø i Cardiff, og de drev kirka videre på frivillig basis. Også estiske, latviske og tyske menigheter brukte kirka en del mellom 1959 og 1975. Den ble stående ubrukt i tolv år, inntil den ble demontert i 1987. Den ble så satt opp igjen på dagens plassering i Harbour Drive i 1992.

Et av rommene i kirka har navnet «The Dahl Gallery» etter forfatteren Roald Dahl. Han ble født i Cardiff av norske foreldre, og ble døpt i sjømannskirka.

Litteratur og kilder